Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Sectie Entomologendag (voorheen Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie - Sectie SETE)

De naam 'Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie' (SETE) bestaat sinds 1988. De belangrijkste activiteiten van deze sectie zijn tweeledig: Voor meer informatie over de wordingsgeschiedenis verwijzen we naar dit artikel in de Entomologische Berichten.


Entomologendag
Informatie over de entomologendag is te vinden op de website van de sectie.


NEV-Dissertatieprijs
Sinds 2008 jureert het SETE-bestuur jaarlijks voor de NEV-Dissertatieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks door de NEV uitgeloofd en behelst een prijs van 1000 euro uit voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (1 september - 31 augustus) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het SETE-bestuur beoordeelt de inzendingen en draagt de drie beste voor aan het NEV-bestuur, dat uiteindelijk beslist over de toekenning. De prijs wordt uitgereikt op de Entomologendag. Voor inzendingen gelden de volgende voorwaarden.