Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)

The Netherlands Entomological Society

De NEV is opgericht in 1845 en heeft als doel de studie van insecten, spinachtigen, duizendpoten en miljoenpoten te stimuleren. De vereniging verzorgt en bevordert daarvoor het contact tussen entomologen in Nederland. Behalve deze contactfunctie heeft de NEV ook een belangrijke functie bij het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. Bovendien draagt zij haar steentje bij aan de natuurbescherming door het signaleren van bedreigingen en het stimuleren van inventarisaties. De NEV houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met de handel in insecten.

The Netherlands Entomological Society (NEV) was founded in 1845 for the purpose of improving and promoting Entomology in the Netherlands. At now the Society has more than 600 members. This traditional entomological society is the sole organisation of its kind in the Netherlands. Since its foundation the Society has sought to stimulate cooperation between amateur and professional entomologists in the Netherlands. Apart from its scientific objectives, the NEV also contributes to wildlife conservation and assists in entomological surveys in threatened habitats in the Netherlands.

The NEV uses several methods to realise it's goal:

Secties

De secties van de vereniging houden zich bezig met een specifieke insectengroep of thema. Ze organiseren hun eigen bijeenkomsten en excursies. De NEV kent de volgende secties: kevers (Everts), dag- en grote nachtvlinders (ter Haar), bijen en wespen (Hymenoptera), vliegen en muggen (Diptera), experimentele en toegepaste entomologie (SETE), kleine vlinders (Snellen), insecten en natuurbeheer (Thijsse), mieren, en insectenfotografie.

Publicaties

Als middel tot contact en tot verspreiding van entomologische kennis publiceert de Vereniging diverse uitgaves. De Entomologische Berichten, het Tijdschrift voor Entomologie, Entomologia Experimentalis et Applicata, de Proceedings of the Netherlands Entomological Society en het Jaarboek NEV zijn periodieke publicaties die regelmatig verschijnen. De seriewerken Monografieën van de NEV, Entomologische Tabellen en de Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region worden onregelmatig uitgegeven. Een deel van de uitgaven is online beschikbaar voor de leden van de vereniging.

Activiteiten

Viermaal per jaar wordt een landelijke bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten komen entomologische zaken aan de orde. De lentevergadering is tevens de Algemene ledenvergadering en tijdens de Zomerbijeenkomst (een inventarisatieweekend) worden insecten in het veld bestudeerd. In de herfst wordt er een entomologische instelling bezocht en tijdens de winterbijeenkomst worden er lezingen gehouden. De jaarlijkse Entomologendag (3de vrijdag in december) is vooral gericht op uitwisseling over wetenschappelijk entomologisch onderzoek.

Bibliotheek

De vereniging onderhoudt één van de grootste entomologische bibliotheken in de wereld. Leden kunnen gratis gebruik maken van de schat aan gegevens die hier ligt opgeslagen.