Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

ANBI-status


De Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) is door de belastingdienst erkend als een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Dit betekent dat giften aan de NEV (gedeeltelijk) in aftrek kunnen worden gebracht op uw belastbaar inkomen. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot de helft van uw gift.

Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website. Deze worden hier onder vermeld.
  • Naam: Nederlandse Entomologische Vereniging
  • RSINummer: 002564063
  • Contactgegevens: Contact
  • Bestuurssamenstelling: Bestuur
  • Beleidsplan: Beleidsplan 2020
  • Beloningssysteem: de medewerkers van de Nederlandse Entomologische Vereniging worden beloond conform de richtlijnen van de CAO voor het boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf. De bestuursleden van de Nederlandse Entomologische Vereniging ontvangen geen vergoeding.
  • Doelstelling: Hoofdlijn is het uitvoeren en versterken van de traditionele statutair vastgelegde activiteiten van de Vereniging die ten doel hebben het bevorderen van de entomologie, met name in Nederland.
  • Verslag uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2019
  • Financiële verantwoording: Accountantsrapport 2019