Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Lentebijeenkomst

De Lentebijeenkomst is feitelijk de Algemene Ledenvergadering van de NEV. Hier legt het bestuur jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid, worden belangrijke besluiten door de leden genomen en wordt een lezing gegeven over een insectenonderwerp.

Op donderdagavond 20 april 2017, vanaf 19:00 zal de Lentebijeenkomst in Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht plaats vinden.

Voor meer info zie Lentebijeenkomst.