Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Insecten en Natuurbeheer - Sectie Thijsse

logo

De sectie Thijsse van de Nederlandse Entomologische Vereniging is opgericht in 2007 met het doel de bij de leden aanwezige kennis over insecten beter beschikbaar te maken voor het beheer van (natuur)terreinen. Dit gebeurt door het verzamelen en aanbieden van kennis, het geven van voorlichting en adviezen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden teruggegrepen op de kennis en ervaring van NEV-leden, maar ook samenwerking met andere relevante organisaties kan daarbij een rol spelen. Stethophyma grossum

De sectie Thijsse beschouwt de zomerbijeenkomst van de NEV als de gelegenheid bij uitstek om de kennis van de leden beschikbaar te maken voor beheerders. Meer informatie over deze bijeenkomst alsmede over de sectie is te vinden op de

                             website van de Sectie Thijsse.