oude heideakker

Werkgroepen

Samenvoeging

Per 2010 zijn de werkgroepen WIN en Ecologie samengevoegd.

Inventarisatie & natuurbeheer (WIN)

De Werkgroep Inventarisatie en Natuurbeheer houdt zich bezig met het afstemmen van vraag en aanbod. De kennis die bij de entomologen binnen de NEV aanwezig is ontsluiten teneinde entomologisch verantwoord fundament te verlenen aan beheermaatregelen in natuurgebieden. De sectie Thijsse werkt eraan om dit te stimuleren.

De werkgroep wil zich met de volgende actiepunten bezighouden:

 • Afstemmen van vraag en aanbod
  • Vraagbaak voor beheerders over beheermethoden in relatie tot de entomofauna en het wegzetten van vragen bij de secties en afdelingen van de NEV
  • Soortgebonden informatie doorspelen (NEV leden => beheerders)
  • Advies bij beheer- vraagstukken m.b.t. de entomofauna
 • Actief aandacht vragen voor insecten bij het beheer van natuurterreinen
  • Gevraagd en ongevraagd adviezen verlenen aan natuurbeherende instanties
  • Onder de aandacht brengen van bijzondere soorten w.o ook cryptobiota
  • Voorbeelden geven van beheermethoden en beheermaatregelen in relatie tot insecten ( tevens cryptobiota) en deze site klaarmaken
  • Bevorderen van het verzamelen van extra biotoopgegevens en overlevings- voorwaarden. (door NEV leden)
  • Promotie van insecten via de media naar de buitenwereld. Dit kan door het schrijven van persberichten over insectenweetjes (klimaat, gedrag, overlast etc.)
  • Melding maken van successen die bereikt zijn door de activiteiten van de sectie
 • Als intermediair fungeren tussen beheerders en (amateur) entomologen
 • Advies/hulp verlenen bij vergunning- aanvragen
 • De organisatie van hulp aan natuurbeheerders door Nev/afdelingen/secties/specialisten bij inventarisaties van natuurgebieden. Daarbij valt te denken aan het organiseren van een weekend of zomerbijeenkomst in combinatie met een inventarisatievraag van een natuurbeheerder

Ecologie

De Werkgroep Ecologie zal zich in eerste instantie richten op:

 • Verbanden tussen insect en landschap
 • Entomologische en ecologische kennis toepassen in natuurbeheer
 • Introductie van ruimtelijke schalen
 • Methodiek voor ordening gegevens

Rode lijsten

Het punt van de Rode Lijsten ligt erg gevoelig: je bent vóór of je bent tegen. Hoe kun je ermee omgaan? Als bioloog heb je de lijsten niet nodig. Ecologisch of wetenschappelijk bestaat er geen basis voor Rode Lijsten. Het is een selectie van informatie die je wel degelijk kunt aanwenden richting beleidsmakers waar het beheermaatregelen betreft. En uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat het werkt! Genoemd wordt een wegtracé, waarvan de aanleg sterk werd beïnvloed door de aanwezigheid van een rode lijst soort. Bij het hanteren van de geldkraan wordt de Rode Lijst uit de kast gehaald. Ook bij het toetsen van beheermaatregelen. Daarom is het in het kader van de sectie Thijsse wèl van belang.

Website

De werkgroep website is verantwoordelijk voor het vormgeven en plaatsen van teksten en beelden van sectie Thijsse op hun eigen website. De gegevens moeten thematisch geordend, makkelijk te vinden en toegankelijk zijn. Het mag ook natuurlijk visueel mooi en stimulerend zijn.

De website van sectie Thijsse heeft minstens drie functies:

 • als visitekaartje naar de buitenwereld (o.a. om nieuwe leden te werven)
 • als naslagwerk (dan zeggen wij tegen terreinbeheerders, overweeg dit en dat, en als je het niet maar weet, kijk dan naar onze webpagina “X”)
 • als contactpunt (met de mogelijkheid om vragen te stellen, mee te doen aan een forum of gewoon een email te sturen)

De vormgeving en logica van de website zijn in skeletvorm al klaar. Dit moet voorlopig voldoende zijn om aardig wat inhoud plaats te kunnen geven. Verschuift de inhoud de een of andere kant op, dan kunnen wij de vormgeving en logica van de website aanpassen. Andere werkgroepen doen hun eigen werk. Wij gaan dat werk toegankelijk via internet maken. Gebruikers moeten intuïtief en snel bij die informatie terecht kunnen.

Zodra een werkgroep "Communicatie" ontstaat, valt de werkgroep "Website" daar onder.