oude heideakker

Notulen

 

Notulen Najaars(/Winter)bijeenkomst 2018 Sectie Thijsse

Vergadering en Excursie op de Strabrechtse Heide

4 februari 2018

Plaats: Kantoor SBB Strabrechtse Heide

Aanwezigen: Jap Smits, Jan ten Hoopen (notulist), Joost Geraets, Raymond Broersma, Sandra Lamberts, Oscar Franken en Suzanne Boon.


Voor pdf-versie van de notulen klik hier

Vergadering

 1. Zomerbijeenkomst 2018

  - Erik heeft alle standaard voorbereidingen getroffen. Dit jaar wordt al het eten en de drank door Stayokay geregeld. Drank kan alleen aan de bar worden besteld. Eigen drank meenemen mag niet.
  - og niet besproken: de vergunningen: Erik heeft hierover al contact met zijn collega in het gebied.
  - Er kunnen wel workshops worden gegeven, bij voorkeur toch op de zaterdag maar zondag is een optie. Wel in het gebied! Er zijn de volgende onderwerpen voor workshops besproken (er zal moeten worden gekozen, drie gedurende dag lijkt max).
  1) Nachtvlinderen (sectie Ter Haar/Snellen benaderen) Oscar stuurt mail
  2) Jap Smits kan een workshop over duinbeheer voor insecten geven, ins samenwerking met locale beheerder en/of Ivo Raemakers. Bijen en wespen zullen een belangrijk onderdeel zijn
  3) Matty Berg is bereid een workshop bodemdieren te geven
  4) De sectie diptera heeft zelf aangegeven wel een workshop te willen geven
  5) Jan ten Hoopen kan een workshop dood hout insecten geven


  Oscar neemt contact op met Vincent Kalkman (EIS) over de dag, aantal en welke workshops. Totaal 2 a 3 workshops overdag en 1 avond/nacht. Terugkoppelen naar Jan, er moet ook een uitnodiging voor de workshops worden gemaakt en verspreid.
  - Lokale en nationale media kunnen benaderd worden (vanuit de NEV vooral wat betreft de workshops). Eventueel via lokale boswachter pr. Oscar sluit dit kort met Vincent Kalkman, omdat er waarschijnlijk al afspraken en ideeën zijn.
  - De uitnodiging wordt nog deze week (4-9 februari) opgesteld en verstuurd. Jan, Oscar en Mark Lammers regelen dit [update: concept uitnodiging is opgesteld en verstuurd naar Oscar en Mark Lammers].
  - De uitnodiging voor de ZB moet ook op de websites en Facebook pagina van de NEV en Thijsse en in de EB. Jan (Thijsse media) en Oscar (NEV media) regelen dit.
  - Aanvulling door Jan: uitnodiging voor workshops moeten nog opgesteld. Jan regelt dat in samenspraak met Oscar en Vincent Kalkman. Deze zullen door Vincent aan vrijwilligers worden verstuurd? Joost eventueel richting IVN in zoverre deze niet allemaal betrokken zijn bij 5000 soorten jaar dit weekend? Moeten ook op facebook pagina’s en websites.


 2. Zomerbijeenkomst 2019 en 2020

  - De zomerbijeenkomst 2019 zal plaatsvinden in het Ruiten Aa gebied (Gr/Dr) als er tenminste geschikte verblijfplaatsen kunnen worden gevonden. Mocht dit niet lukken, dan kan worden uitgeweken naar het Drentse Aa gebied. Optie 3 voor 2019 is Lauwersmeer. Jan kijkt naar verblijfsruimte.
  - De zomerbijeenkomst van 2020 zal plaatvinden op de Kaaistoep. Dit is op verzoek van de KNNV omdat dit een jubileumjaar is voor de onderzoeken die daar plaatsvinden sinds 1995. Hierdoor vallen andere Brabantse locaties als de Strabrechtse heide waar ook verzoeken voor liggen weer een aantal jaren af.


 3. Website sectie Thijsse

  E- De website zal nog een jaar worden gebruikt onder de NEV site. Bij de volgende vergadering wordt hier opnieuw naar gekeken. Er zal allereerst een update voor de ZB 2018 door Jan naar Suzanne worden gestuurd voor op de Thijsse site. De aanpassingen worden dan door Suzanne naar Ed Colijn gestuurd (webmaster NEV).Update: check.

 4. www.insectenroutes.nl

  De app heeft functionaliteit verloren wat met veiligheidscertificaten te maken heeft. Plaatsbepaling op de route is niet meer mogelijk. Hiervoor moet van http naar https worden overgeschakeld. Bij de huidige provider kost dit zon 3,50€ per maand meer. Er is afgesproken dat:
  1) Er door Raymond, Oscar en Ed Colijn gekeken wordt in hoeverre dit via de site van de NEV mogelijk is.
  2) Er voor de volgende vergadering duidelijk is of dit mogelijk is. Jan wordt met een cc betrokken in deze correspondentie van Oscar, Raymond en Ed.
  3) Raymond probeert uit te vinden hoeveel de website gebruikt wordt.
  4) Er gebruik kan worden gemaakt van een gratis app als izi-travel. Jan kan hiervan een voorbeeld voor de Strabrechtse heide maken op basis van de huidige route.
  5) Er gekeken wordt of de website door de De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) of NEV kan worden gefinancierd.
  - De route Kuinderbos moet nog aan gewerkt (route te lang, bos moet verbeterd, teksten aangepast). Er is afgesproken dat:
  1) Jap contact opneemt met zijn collega Harko om te kijken of een lokaal iemand inhoud en nodige aanpassingen op zich kan nemen.
  2) Jan kijkt of hij aan deze route kan werken (tekst en onderdelen bos).
  - Ook voor andere locaties op insectenroutes moet er een lokaal iemand zijn die inhoud en nodige aanpassingen in de gaten houdt.


 5. Geld verenigingsrekening Thijsse

  - Het restant geld kan overgemaakt naar de NEV en geoormerkt worden als Thijsse geld. Jan neemt hier nog contact over op met Oscar via de mail. - Het geld van Thijsse kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de website www.insectenroutes.nl. Er wordt nog gekeken of dit een website is die OF bij de NEV fysiek kan worden ondergebracht OF door de UES of NEV gefinancierd kan worden.
  - Uitgaven in het kader van organisatie zomerbijeenkomst (als koffie voor gastheren) kunnen waarschijnlijk gewoon ingediend bij de NEV.


 6.  

  Notulen Najaarsbijeenkomst 2015 Sectie Thijsse

  Vergadering en Excursie in het Leenderbos

  12 december 2015

  Plaats: Regiokantoor SBB Leenderbos

  Aanwezigen: Jap Smits (voorzitter), Jan ten Hoopen (secretaris, notulist), Joost Geraets, Ferry van Elven, Frits Bink, Lotte Niemeijer, Suzanne Boon.


  Voor pdf-versie van de notulen klik hier


  Vergadering

  1. Zomerbijeenkomst 2016

   - Voor de zomerbijeenkomst aan de grensmaas kon geen geschikt onderkomen gevonden worden. 1 locatie (De Kalei in Dilsen-Stokkem http://dekalei.be/) kwam in aanmerking, maar was al geboekt. Besloten is de locatie van de ZB van 2017 en 2016 te wisselen. De ZB van 2016 zal dus in het Noordhollands Duinreservaat plaatsvinden, de ZB van 2017 aan de grensmaas.
   - Jan checkt met Matty of dit oké is
   - Sectie Ter Haar Snellen was hier in onlangs?
   - Joost helpt Jan met catering/boodschappen
   - Erik en Jap regelen de vergunningen
   - Tijdens de zomerbijeenkomst zullen dit keer een drietal workshops gegeven worden ('Insecten in duinen', onderverdeeld in bos, heide, zand) die gericht zijn op vrijwilligers, beheerders en/of andere geïnteresseerden. Jap zal dit voor heide doen, Jan voor bos. Andere mogelijkheden. Er wordt nog gekeken naar andere personen, iemand van de Vlinderstichting? Nachtvlinderen als aparte workshop?
   - Promotie in februari, binnen NEV en in Nature Today, Vroege Vogels?

   Update:
   - Matty Berg en Oscar Franken zijn gemaild over de verandering, was akkoord.
   - Er is inmiddels onderkomen geboekt voor 3-4-5 juni in Hoeve Vredesteijn in Egmond-Binnen (website Hoeve Vredesteijn)
   - De ZB 2016 staat in de agenda op de NEV website
   - Sectie Ter Haar-Snellen was hier in 2013 http://www.vlindernet.nl/content.php?id=380
   - Onderkomen de Kalei is benaderd door Jan voor ZB 2017. Tenzij halfpension of volpension geboekt, kan deze locatie pas 1 jaar van te voren geboekt. Er is geïnformeerd naar prijzen halfpension.
   - Erik heeft al contact gehad met Luc Knijnsberg (Boswachter NHD). We zijn welkom.
   - Jinze Noordijk heeft al contact gelegd met Vroege Vogels. Inmiddels is er ook een reactie: In de zomerperiode worden geen tv opnamen meer gemaakt, maar voor radio is het zeker interessant. Jan is contactpersoon voor de organisatie.


  2. Verslag Zomerbijeenkomst 2014

   Het verslag van de ZB 2014 (Drents Friese Wold) in de Entomologische Berichten (75-4) zag er goed uit. Het is erg mooi dat het gelukt is dit weer vlot te trekken (dank aan Matty en Oscar). De opzet met korte verhalen is ook goed. Oscar zou graag de verhalen wat meer in samenhang zien, daar gaan we in 2016 naar kijken.

  3. Contributie afschaffen

   Er is besloten dat de contributie in 2016 wordt afgeschaft. Het streven is dat dit zo blijft. Reden is dat het aanhouden van die rekening relatief duur is vergeleken met de hoeveelheid contributie. Daarnaast werken wij volledig digitaal, wat geen grote bedragen vraagt. Het geld dat in kas is, zal worden besteed aan websites en andere digitale producten. Er wordt nog gekeken waar dat geld wordt ondergebracht (op dit moment staat dit op de verenigingsrekening van de Sectie).

  4. Website sectie

   Er is besloten de website van de sectie in eigen beheer te hosten. Op dit moment is het aanpassen van de website omslachtig vanwege veiligheidseisen vanuit het beheer van de NEV site, waar onze site nu aan gekoppeld is. Suzanne is verantwoordelijk voor de nieuwe site. Joost kan hierbij mogelijk helpen. Er is gepraat over alternatieven als joomla en Wordpress met CMS (Content Management System). Dit zijn websites waar mensen zonder kennis van opmaaktaal als html of css inhoud (content) aan kunnen toevoegen.

  5. Insectenroutes

   Raymond wil de insectenroutes dit (voor)jaar afsluiten. Hij heeft het Kuinderbos bijna klaar en heeft aan ons (via Jap) gevraagd daar even naar te kijken. Joost & Ferry bieden aan de route een keer te willen inspecteren.


  6.  

   Notulen Najaarsbijeenkomst 2014 Sectie Thijsse

   Vergadering en Excursie in het Renkumse Beekdal

   22 november 2014

   Plaats: Het Groene Wiel, Wageningen

   Aanwezigen: Frits Bink, Raymond Broersma, Ferry van Elven, Joost Geraets, Jan ten Hoopen (secretaris Thijsse – notulist), Jinze Noordijk, Frans Post, Jap Smits (voorzitter), Tim Termaat.


   Afgemeld: Theo Bakker, Ben Brugge, André van Eck, Tim Faasen, Sandra Lamberts, Badda Beijne Nierop, Arjan van der Veen, Ivo Raemakers, Erik van der Spek, Tim Struyve, Jaap Zwier, Suzanne Boon, Henk ten Holt, Hans Nieuwenhuijsen.

   Vergadering

   1. Raymond Broersma gestopt als penningmeester/webmaster

    Na jaren onvermoeibare inzet en een groot aantal wapenfeiten (website, podcasts, ontwikkelen apps, interactieve insectenroutes) heeft Raymond het stokje voor de website overgegeven aan Suzanne Boon. We zoeken nog een opvolger voor de functie van penningmeester. Op dit moment dragen Jan en Jap hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Er zal een verenigingsrekening worden aangevraagd voor de sectie. De contributie voor 2015 wordt hier indien mogelijk al naar overgemaakt.
    Update: er is een nieuw rekeningnummer: NL42 INGB 0006811089 op naam van Sectie Thijsse, Nederlandse Entomologische Vereniging

   2. Insectenroutees

    Raymond gaat nog wel door met de insectenroutes die worden gemaakt voor de vijf Nederlandse insectenreservaten. De Strabrechtse Heide is inmiddels actief en te bekijken op de computer, te gebruiken op mobiel in het veld of te downloaden voor offline gebruik op mobiel of GPS (GPX-bestanden). Het is de bedoeling om aan de lancering in het voorjaar een persbericht te wijden en onder andere in Natuurberichten hier aandacht aan te besteden. Zie www.insectenroutes.nl

   3. Zomerbijeenkomst 2014 Drents Friese Wold

    Voorstel om van het Drents Friese Wold enkele representatieve foto's van minibiotopen te vragen aan een aantal deelnemers en hier enkele soorten 'aan te hangen'. Jap vraagt dit. Het is de bedoeling een verhaaltje te koppelen aan dit overzicht met adviezen in zowel het EB als in Natuurberichten.

   4. Zomerbijeenkomst 2015 Ede

    1) De locatie voor de NEV zomerbijeenkomst 2015 in Ede is geboekt. We verblijven in 'De Eikenstek' in Wekerom.
    2) Jan overlegt met Carlo over een aantal zaken voor de ZB 2015 (in een to-do list).
    3) Jan belt De Eikenstek i.v.m. mogelijkheden om boodschappen te laten bezorgen. Regelt catering voor vrijdagavond en zateravond (1x chinees, 1x anders, catering inclusief servies/bestek).
    4) Uitnodiging voor zomerbijeenkomst klaarmaken (Jan sluit dit kort met Henk Hunnean, Jap regelt representatieve foto). De uitnodiging moet verstuurd in januari. Ook uitnodiging in EB (Jan).
    Update: vooraankondiging is geplaatst in de EB

   5. Zomerbijeenkomst 2016-2017

    Besloten is de zomerbijeenkomst van 2016 in het gebied van de Grensmaas te laten plaatsvinden. Hiervoor wordt ook gekeken naar mogelijkheden om deze bijeenkomst samen met de Belgische collega's te laten plaatsvinden.

    Voor de zomerbijeenkomst in 2017 worden de Noord-Hollandse duinen bij Den Helder en Wieringen voorgesteld.

   6. Excursie

    Om eind november een entomologische excursie te organiseren, lijkt vragen om problemen. Het werd ons inderdaad wat moeilijker gemaakt, maar het maakte het ook de gelegenheid bij uitstek om wat meer stil te staan bij de overwinteringsplekken van insecten en sporen te bestuderen die jaarrond te zien zijn.


   7.  

    Notulen Voorjaarsbijeenkomst 2014 Sectie Thijsse

    12 april 2014

    Plaats: Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a, Ede

    Aanwezigen: Arjan van der Veen, Carlo van Rijswijk, Erik van der Spek, Jan ten Hoopen (secretaris Thijsse – notulist), Jap Smits (voorzitter), Joost Geraets, Matthijs Courbois.


    Afgemeld: Raymond Broersma, Jinze Noordijk, Frits Bink, Ferry van Elven, Badda Beijne Nierop, Sandra Lamberts, Theo Bakker, Henk ten Holt, André van Eck, Frans Post, Hans Nieuwenhuijsen.

      Welkom Carlo, Arjan en Matthijs.

      Carlo van Rijswijk, onze gastheer tijdens deze dag, Arjan van der Veen en Matthijs Courbois zijn vandaag voor het eerst bij de sectie Thijsse aangeschoven. Carlo werkt als ecologisch adviseur bij de gemeente Ede en heeft daarnaast o.a. jarenlang op de Hoge Veluwe geïnventariseerd. Arjan van der Veen is stadsecoloog bij de gemeente Lelystad en o.a. voorzitter van de landelijke insectenwerkgroep van de KNNV, Matthijs is student Bos en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en zit in het bestuur van het EIS. Carlo en Arjan waren al lid. Matthijs wordt vandaag ook lid, en hierbij wordt meteen besloten dat studenten gratis lid kunnen zijn van onze sectie.

     Vergadering

    1. Podcasts

     De podcasts van Raymond (Broersma) zijn een erg mooi product geworden en zouden eigenlijk breder uitgedragen moeten worden. Hiervoor zal in ieder geval de facebook pagina van de sectie Thijsse gebruikt worden, die voor dat doel wel eerst uit een sluimerend bestaan gehaald moet worden. Voor de poscasts zie: http://thijsse.libsyn.com/

    2. Sociale media

     De facebook pagina van de sectie Thijsse zal actiever worden gebruikt. Deze taak nemen nu Joost, Jap en Jan op zich. Anderen zijn meer dan welkom om hieraan een bijdrage te leveren. Update: inmiddels heeft de pagina met 143 'likes' een behoorlijk bereik gekregen en wordt er regelmatig 'gepost'.

    3. Insectenroutes

     De insectenroutes die Raymond met o.a. Suzanne Boon en Jap Smits ontwikkelt beginnen te vorderen. Raymond heeft hier veel energie ingestoken, zowel in het digitale gedeelte als het in kaart brengen van de reservaten. Vooral libellenreservaat 'De Wyldemerk', het Kuinderbos in de Noordoostpolder en de Strabrechtse heide lopen voorspoedig.

     Om Raymond het werk te vergemakkelijken kunnen eventueel anderen ook bijdragen leveren. Zo wil Arjan (van der Veen) wel dingen regelen in bijvoorbeeld het Kuinderbos. Jan checkt met Raymond of hij hulp kan gebruiken en zoekt daar dan mensen voor. De insectenroutes zullen bij oplevering breed worden uitgezet. In ieder geval op de Thijsse website en facebookpagina, in onze eigen netwerken, maar ook in bijvoorbeeld natuurberichten en de websites van de beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De routes zijn in de toekomst te vinden onder webadres: www.insectenroutes.nl

    4. Toekomst penningmeesterschap en websitebeheer

     Aan het eind van dit jaar zal Raymond stoppen bij de sectie Thijsse. Raymond is tot dan de penningmeester en de websitebeheerder van de sectie. Deze taken zullen overgenomen moeten worden. Voor het beheer van de website heeft Suzanne Boon aangegeven wel verantwoordelijk te willen zijn. Raymond zal dit de komende tijd begeleiden. Jan zal hierbij samenwerken als dat een meerwaarde oplevert. Joost en Carlo hebben beiden ook ervaring die goed van pas kan komen.

    5. Boeken over beheer

     Er wordt besproken wat aan op beheer en insecten gericht onder de aandacht gebracht kan worden door de sectie. Genoemd wordt het boek 'Heidebeheer - moderne methoden in een eeuwenoud landschap' van Jap en Jinze. Deze is ook als e-book beschikbaar: Webwinkel KNNV Uitgeverij Een tweede mogelijkheid door Carlo aangedragen is het boek 'Habitat Management for Invertebrates: A Practical Handbook' van Kirby. Dat dit in het Engels is vormt een probleem voor het breed uitdragen van dit standaardwerk. Carlo oppert dat een vertaling misschien mogelijk is. Hij kent in ieder geval iemand die dit kan vertalen. Jap zal kijken of hier bij de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting financiering voor te vinden is. Doel is dan wel om dit op Nederland toe te spitsen (inhoudelijke redactie en bijvoorbeeld onderwerpen er uit die niet van toepassing zijn) en toch de Engelse sfeer van dit boek te behouden. Mochten hier mogelijkheden voor zijn dan wordt dan zullen Erik, Carlo en Jan zich hier verder mee bezig houden.

    6. Themanummer Entomologische Berichten

     Het themanummer 'bijzondere biotopen' van de EB is een mooi boekwerk geworden dat met recht een 'Thijsse' product genoemd kan worden met een volledige redactie en enkele artikelen. Twee exemplaren zijn gegeven aan degenen die nog geen NEV lid waren.

    7. NEV Zomerbijeenkomst 2015

     De zomerbijeenkomst 2015 zal in het weekend van 5 t/m 7 juni in Ede gehouden worden. Carlo houdt hier een presentatie op vrijdagavond. Er wordt nog gekeken naar kaartmateriaal, verslagen en inventarisaties. Carlo heeft al het een en ander beschikbaar. Alterra rapport 019 van Arie Koster over bijen en bermbeheer in de gemeente Ede is niet digitaal beschikbaar (Jan heeft dit gecheckt).

    8. Najaarsbijeenkomst

     De najaarbijeenkomst van de sectie Thijsse zal op 27 september 2014 plaatsvinden in Ede of Wageningen. Locatie en programma volgen later.

     • Excursie
     excursie Ginkelse heide

      De excursie vond plaats in de landbouwenclave in de Ginkelse heide onder deskundige begeleiding van Carlo. De natuurherstelprojecten die hier gestart zijn leveren interessante resultaten op. Deze bijzonder geslaagde excursie beloofd veel goeds voor de zomerbijeenkomst van 2015. Met de omringende Ginkelse heide met aangesloten bossen, nabijgelegen natuurgebieden als het Wekeromse zand, maar ook het stedelijke gebied van Ede en interessante pionierssituaties zoals op het voormalige kazerneterrein heeft Ede veel te bieden. Meer info volgt!

      

     Notulen Ledenvergadering 2013 Sectie Thijsse

     5 oktober 2013

     Plaats: Staatsbosbeheer, Plaetse 71 , 5591 TX in Heeze

     Aanwezigen: Badda Beijne Nierop, Erik van der Spek, Ferry van Elven, Jan ten Hoopen (secretaris Thijsse – notulist), Jap Smits (voorzitter), Joost Geraets, Sandra Lamberts.

     Afgemeld: André van Eck, Hans Nieuwenhuijsen, Frits Bink, Theo Bakker, Wouter van Steenis, Ivo Raemakers, Jinze Noordijk, Ben Brugge, Frans Post, Arjan van der Veen, Raymond Broersma

     Film en excursie: Naast een vergadering een prachtige trailer van een film in de maak over het insectenreservaat de Strabrechtse Heide, een verborgen wereld' en een prachtige excursie op deze Strabrechtse heide.

     Vergadering:

     1. Welkom Joost Geraets

      Joost Geraets is net lid geworden van de sectie Thijsse. Hij is onder andere bezig met monitoring van dagvlinders voor de Vlinderstichting, macrofotografie, reptielenmonitoring voor Ravon en Nachtvlindermonitoring voor Stichting Koekeloere: http://www.stichtingkoekeloere.nl/Nachtvlinders.php

     2. Adviezen voor beheerders

      We hadden het al eerder over de mogelijkheden om als sectie te richten op advies aan beheerders van het buitengebied als Gemeentes, Provincies, Rijkswaterstaat en Infra-beheerders. Voor de natuurgebieden is er bijvoorbeeld het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) (niet op entomofuna gericht), maar voor de gebieden buiten de natuurterreinen ontbreekt het aan dergelijke initiatieven. Erik noemt Buglife in Engeland als een voorbeeld waar duidelijk adviezen voor het beheer vanuit entomologisch oogpunt worden gegeven. Met het stilleggen van de EHS kan het beheer buiten de natuurgebieden een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de mogelijkheden voor flora en fauna.

      Wat kan Thijsse hier doen en dan vooral gericht op de 'andere' beheerders van het buitengebied? Een website met antwoorden op beheervragen? Brochures voor gemeenten? Artikelen in vakbladen? 'Hapklare' stukken schrijven en relateren aan sites als www.natuurkennis.nl? Wordt vervolgd.

     3. Verslagen NEV zomerbijenkomsten

      De verslagen voor de afgelopen drie zomerbijeenkomsten (Zeeland, Ameland en Maashorst) zijn nog niet af. Er is onduidelijkheid wie waar verantwoordelijk voor is en hoe ver het werk inmiddels gevorderd is. Zijn er al adviezen geschreven en welke rol gaat Thijsse hierin spelen? Sandra neemt de taak op zich om een en ander met Matty kort te sluiten.

     4. Organisatie NEV zomerbijenkomst 2013
      • De zomerbijeenkomst 2013 was prima. Wat de organisatie betreft zijn er wat aandachtspunten:
       • *De catering was goed, maar de chinees was uiteindelijk niet betaald. De italiaan was van tevoren betaald. Volgend jaar moeten beide van te voren betaald worden, anders moet er iemand zijn met tekenbevoegdheid. Dit is niet praktisch en ging ook fout dit jaar.
       • * De boodschappen voor de andere maaltijden en drank moeten in 2014 beter geregeld. Nu kwam het te veel op een/enkele personen aan. Een goede boodschappenlijst is essentieel voor zoveel mensen. De boodschappenlijst van 2013 vormt het uitgangspunt voor 2014, aangevuld met een standaardboodschappenlijst die de sectie Ter Haar maakt. Sandra zorgt nog dat we deze krijgen.
        Belangrijk punt bij deze boodschappen is ook wat te doen met de restanten. Dit leverde nu problemen op (vooral de kratten). Voor 2014 moeten er goede afspraken gemaakt met de leverancier en eventueel de locatiebeheerder (dit laatste om spullen te laten staan die de volgende dag opgehaald kunnen worden door de leverancier).
     5. NEV Zomerbijenkomst 2014 Drents Friese Wold
      • De zomerbijeenkomst 2014 wordt gehouden in nationaal park Drents Friese Wold (31mei-1juni). De accommodatie is al geboekt. Naar het volgende moet in ieder geval nog gekeken:
       • *Winkels en catering in de buurt
       • *Vergunningen voor zomerbijeenkomst 2014 worden richting januari 2014 geregeld door Jap en Erik.
       • *Waar kunnen de nachtvlinderaars naartoe in de terreinen (welke wegen zijn toegankelijk voor auto's e.d.), dit moet van te voren goed bekend zijn.
     6. NEV Zomerbijeenkomst 2015 Ede

      Er moet nu al begonnen worden met het zoeken en boeken van accommodatie in/nabij Ede. Een suggestie van Erik is het Nivon Natuurvriendenhuis in Bennekom. Hier is plek voor 110 personen, maar is misschien te ver van de locaties. Verwacht wordt dat de groep dit jaar vanwege de centrale ligging groot zal zijn (groep van 55+ personen). Jan neemt contact op met Carlo van Rijswijk van de gemeente Ede om hier alvast naar te kijken. (update van Jan: natuurvriendenhuis valt af, te duur).

     7. Voorjaarsvergadering sectie Thijsse 12 april 2014

      Belangrijk onderwerp voor de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Thijsse is de NEV zomerbijeenkomst 2015 in Ede. Deze is gepland op 12 oktober en zou normaal gesproken plaatsvinden in het Groene Wiel in Wageningen, aangevuld met een excursie in het Renkumse beekdal. Het voorstel is om dit nu bij/in de gemeente Ede te doen, waarbij ook de excursie misschien plaats kan vinden in de terreinen van deze zomerbijeenkomst.

     Aktiepunten

     • Erik/Jap: Regelen vergunningen voor Drents Friese Wold ergens in januari 2014.
     • Sandra: Boodschappenlijstje Ter Haar naar Thijsse; Contact opnemen met Matty over verslagen.
     • Jan: Contact opnemen met Carlo van Rijswijk over accommodatie voor zomerbijeenkomst 2015 en plek voor voorjaarsvergadering/excursie Thijsse op 12 April 2014.
     • Jan?: Catering zomerbijeenkomst 2014.
      

     Notulen Ledenvergadering 2013 Sectie Thijsse

     13 April 2013

     Plaats: Staatsbosbeheer, Slabroekseweg 5, Nistelrode

     Aanwezigen: Erik van der Spek, Frans Post (bestuurslid), Frits Bink (bestuurslid), Henk Hunneman (Secretaris NEV), Jan ten Hoopen (secretaris Thijsse – notulist), Jap Smits (voorzitter), Ivo Raemakers, Kees Zwakhals, Klaas van der Laan, Nico Ettema, Raymond Broersma (penningmeester/webmaster), Sandra Lamberts.

     Introductie tot de Maashorst (met excursie)

     Klaas van der Laan geeft een boeiende introductie tot de Maashorst grondig gefundeerd in ecologie, archeologie en landschapshistorie. De Maashorst is een plek met potentie. Er worden op dit moment ecoducten gebouwd, waardoor dit het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabnt wordt. Naast een aantal bijzondere gebieden wordt er op andere plekken volop aan natuurontwikkeling gewerkt. Zo is de waterstand recent weer verhoogd nadat deze door grootschalige verkaveling in het centrale deel van het gebied dramatisch was gedaald.

     De Maashorst is het hoogste deel van de Peelhorst. Op de breuklijn tussen deze horst en de slenken aan weerszijden zijn een groot aantal bijzondere biotopen te vinden. Door de versmering van deze breuken zijn op korte afstand van elkaar sterk verschillende biotopen te vinden. Natte en droge heide, natte en droge schaalgraslanden, droge en natte ruigtes, natte biotopen (sloten en beekherstel), akkerranden, esgronden, bosgebieden met een uitzonderlijk groot volume dood hout op verschillende plekken. Er wordt op de heide en in delen van het bos begraasd met Schotse hooglanders en schapen.

     Vergadering:

     1. Voorbereiding zomerbijeenkomst 2014 op de Maashorst
      • *De vergunningen zijn inmiddels binnen. Als op vijftien mei de definitieve lijst met inschrijvingen klaar is zullen de mensen deze als pdf per mail ontvangen van Jan ten Hoopen, secretaris van de sectie Thijsse.
      • *De mensen die 's nachts op pad gaan met lampen, wordt verzocht om dit even te melden bij het meldpunt van de provincie Brabant op het telefoonnummer 0900 996 54 32 (http://www.brabant.nl/samensterk). Dit om uitrukken van opsporingsambtenaren te voorkomen. Deze informatie wordt met de vergunningen verstuurd door Jan.
      • * De hotspots (bloeiende planten e.a.) zullen op een kaart worden aangegeven, deze worden met de vergunningen meegestuurd. Jan krjgt GPS-punten van Nico Ettema. Ook zal aangegeven worden hoe het terrein (hotspots) bereikt kunnen worden per auto (voor mensen met zware apparatuur). Niet alle slagbomen zullen open zijn.
     2. Verslagen zomerbijeenkomsten
      • * Er is tot nog toe weinig animo onder de deelnemers van de zomerbijeenkomsten om mee te werken aan een verslag waar beheerders iets mee kunnen. Dat wil zeggen, een verslag dat bijzondere soorten uitlicht, of juist het ontbreken van karakteristieke soorten, of algemene op het beheer gerichte adviezen geeft. Dit ondanks een voorbereiding door de sectie Thijsse en het persoonlijk benaderen van mensen tijdens de bijeenkomst door Frans en Erik tijdens de laatste bijeenkomst op Ameland.
      • *Het verslag van Zeeland is nog niet af. Hierdoor zijn we 300 € ondersteuning van Staatsbosbeheer misgelopen. Staatsbosbeheer hanteert namelijk de regel dat verslagen binnen een jaar binnen moeten zijn.
      • Het voor elkaar krijgen van een verslag binnen deze termijn en met een relevantie voor de beheerders van de terreinen is voor de Sectie Thijsse een voorwaarde om de zomerbijeenkomsten te organiseren. De vergunningen die voor inventarisaties gegeven worden zijn ook niet vrijblijvend, daar wordt iets voor terugverwacht (meer dan een soortenlijst). De (leden van) de NEV zouden bij uitstek in staat moeten zijn hier iets zinnigs over te zeggen. Juist op het gebied van insecten hebben beheerders behoefte aan ondersteuning.
     3. Voorbereiding verslag zomerbijeenkomst 2014 (Maashorst)

      • * De gegevens moeten binnen een jaar binnen zijn.
      • * Er worden in het weekend zelf interviews gehouden. Mensen wordt direct gevraagd of ze al bijzondere waarnemingen hebben gedaan of wat er opviel. Deze plekken kunnen direct op een digitale kaart worden ingevoegd (voorstel Henk). Raymond gaat hiervoor een kaart geschikt maken.
      • * Nico Ettema is samen met mensen van de sectie Thijsse verantwoordelijk voor de coördinatie van de informatie (soortgegevens, opmerkelijke soorten, beheeradviezen etcetera) van de deelnemers naar de beheerders voor deze zomerbijeenkomst.
     4. Een app voor insectenroutes

      • *Raymond is op het moment een app voor online insectenroutes aan het bouwen. Deze zal in eerste instantie worden gemaakt voor de Strabrechtse heide. Als dit goed werkt zal het worden uitgebreid met routes in de andere insectenreservaten, zoals de Zandkuil op Texel.
      • *Er is toestemming gegeven om de reiskosten van Raymond voor dit project te vergoeden uit de kas van de Sectie Thijsse. De mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van de NEV hiervoor is ook besproken. Henk meldt dat dit zeker een mogelijkheid is. Er word besloten dat hiervoor een aanvraag ingediend kan worden mocht dit in de toekomst nodig blijken. Vooralsnog blijft de Sectie Thijsse dit financieren.
     5. Podcasts

      Raymond is bezig met een bijzondere reeks podcasts http://thijsse.libsyn.com/. Er zijn sinds de vorige vergadering twee recente interviews met Matty Berg en Michiel Wallis de Vries op deze site te beluisteren. In de pijplijn interviews met Louise Vet (NIOO-KNAW) en Bas Haring (U weet wel, Plastic Panda's).

     6. Overig

      Twee dozen 'Ruimte voor insecten' zijn bij Frits opgehaald en aan Erik en Jap gegeven. Deze boeken kunnen door de sectie worden gebruikt om uit te delen aan relaties of andere relevante partijen. Gedacht kan worden aan positieve praktijkvoorbeelden op het gebied van beheer en insecten die daarmee een blijk van erkenning van de sectie krijgen.

     7. De eerstvolgende ledenvergadering is op 5oktober gepland. Routebeschrijving en programma volgen bij uitnodiging.

     Actiepunten

     • Erik: *mogelijkheden voor zomerbijeenkomst 2014 in Westerkwartier verkennen
     • Jan: *Offertes maaltijd zomerbijeenkomst 2013 aanvragen
     • Jap: *Laatste vergunning scannen en naar Jan sturen
      

     Notulen Overlegvergadering 2012 Sectie Thijsse

     15 December 2012

     Plaats: Het Groene Wiel, Wageningen

     Aanwezigen: Erik van der Spek, Frits Bink (bestuurslid), Marlène Huenen (bestuur NEV), Jan ten Hoopen (secretaris-notulist), Jap Smits (voorzitter), Jinze Noordijk, Raymond Broersma (penningmeester/webmaster).

     Vergadering puntsgewijs naar de agenda (agenda aan eind document ):
     1. Zomerbijeenkomst 2012. De soortenlijsten van de zomerbijeenkomst op Ameland worden nu verwacht. Matty Berg is degene die dit jaar verantwoordelijk is voor de coördinatie hiervan. Jap zal Matty nog mailen over de vraag wie er per sectie een stukje over de ecologie en het beheer van enkele karakteristieke soorten zal schrijven.
     2. Locatie zomerbijeenkomst 2014 en 2015. De beoogde locaties van de zomerbijeenkomsten van 2014 en 2015 zijn het Westerkwartier, een gebied van Staatsbosbeheer op de grens van Friesland en Groningen (2014) en de gemeente Ede (2015). De locaties zijn preliminair, een en ander moet definitief worden gemaakt. De gemeente Ede, in de persoon van Carlo van Rijswijk, staat hier positief tegenover. Erik verkent de mogelijkheden voor het Westerkwartier.
     3. Voor de volgende sectievergadering op 13 april in Heeze halen Jan en Jinze enkele dozen 'Ruimte voor insecten' bij Frits op. Deze boeken kunnen door de sectie worden gebruikt om uit te delen aan relaties of andere relevante partijen. Gedacht kan worden aan positieve praktijkvoorbeelden op het gebied va beheer en insecten die daarmee een blijk van erkenning van de sectie krijgen.
     4. Er zijn geen verdere plannen voor activiteiten van de sectie Thijsse wat betreft de Strabrechtse heide.
     5. De aanspreekpunten binnen de verschillende secties zijn lid van het bestuur van de sectie Thijsse of staan daarmee regelmatig al in contact. Eventueel neemt Jap contact op met de secties om een persoon als aanspreekpunt aan te wijzen. Nu al duidelijk: Jinze (mierenwerkgroep), Frits (Ter Haar), Erik (Hymenoptera). Voor de sectie Everts wordt Frank Nuenen genoemd en voor de sectie Snellen Timo Muus. Jap benaderd Frank en Timo hierover. Noot: sectie diptera vergeten?
     6. De vraagbaak wordt wel eens gebruikt, zij het sporadisch. Deze kan echter gewoon gehandhaafd, maar eventueel beter gepromoot. Er zal wat sterker op Twitter worden gericht om de sectie (en eventueel de vraagbaak) te promoten. Het gebruiken van #volgdenatuur en andere 'onder de aandacht brengers' zal voor Twitter worden toegepast. Facebook is op dit moment in de lucht, maar op dit moment lijkt dit nog geen relevant medium met de doelgroep die er nu ligt.
     7. Raymond gaat nog onder andere Tim Termaat interviewen voor een podcast. Verder werden enkele anderen voor een podcast genoemd.
     8. Er is besproken dat leden van de sectie actief beheerders kunnen benaderen als ze zien dat er kansen of knelpunten liggen voor beheer gericht op insecten. Ook wordt het belang van positieve aandacht voor beheer dat er uitspringt genoemd (hier zou het boek 'ruimte voor insecten' van Frits een leuke 'pluim' zijn, zie punt 3)
     9. De eerstvolgende ledenvergadering en tevens voorbereidings-excursie voor de zomerbijeenkomst 2013 is op 13 april bij Staatsbosbeheer in Heeze gepland. Routebeschrijving en programma volgen bij uitnodiging.
     Actiepunten
     • Erik:
      • Mogelijkheden voor zomerbijeenkomst 2014 in Westerkwartier verkennen.
     • Jan:
      • Secretaris NEV mailen over data vergaderingen;
      • Offertes maaltijd zomerbijeenkomst 2013 aanvragen;
      • Stukje dood hout themanummer EB.
     • Jap:
      • Schrijven van mail naar Matty Berg met vragen wie er een stukje gaat schrijven over beheer, in tweede instantie eventueel zelf de secties benaderen;
      • Klaas (?) vragen om een presentatie over de cultuurhistorie van de Maashorst te geven;
      • Vragen wie de aanspreekpunten binnen de secties zijn (Frank en Timo);
      • Stukje over de Maashorst voor op site regelen.
     • Marlène:
      • Geeft door aan Jan wat het budget is voor een avondmaaltijd (lopend buffet) op 1 van de dagen.
     Agenda (zoals aangekondigd):
     1. Hoe is de zomerbijeenkomst 2012 verlopen en wat is de stand van zaken wat betreft soortgegevens en beheerverslag.
     2. Wat wordt de locatie voor de zomerbijeenkomst 2014 (de zomerbijeenkomst van 2013 vindt plaats in Heesch, Noord- Brabant). Er is een uitgebreid en concreet voorstel van/voor de gemeente Ede. De gedachte om (de randen van) het stedelijk te verkennen is interessant. Andere voorstellen betreffen de Achterhoek, Twente en Drenthe. Dit sluit ook aan bij de wens van het NEV bestuur om de aandacht eens op het wat vergeten oosten van het land te richten.
      Wat betreft de organisatie zomerbijeenkomst 2013 zal Jan ergens in maart/april offertes aanvragen voor 1 avondmaaltijd (voor tussen de 45 en 55 personen, enkele weken voor de bijeenkomst wordt het definitieve aantal personen doorgegeven). De andere avond wordt ter plekke geregeld (bijvoorbeeld chinees) net als het ontbijt. Marlène laat nog weten wat het budget hiervoor is.
     3. Frits Bink wil de mogelijkheden bespreken om de resterende 500 exemplaren van 'Ruimte voor Insecten' te verspreiden. Deze worden op het moment tegen een gereduceerde prijs van 10€ aangeboden. Een suggestie van Frits is om nieuwe leden deze te geven.
     4. De Strabrechtse heide als insectenreservaat, wat gaan voor het komende jaar de activiteiten van de sectie Thijsse hier worden.
     5. Hoe houden we contact met de overige secties.
     6. Evaluatie van ons forum/vraagbaak.
     7. Zijn er nog podcast kandidaten?
     8. Kunnen we als sectie ook actief natuurbeheerders op goed insectenbeheer spoor zetten en willen we dit?
     9. Vaststellen agenda sectie Thijsse 2013 (vergaderingen, excursies).
      

     Notulen Ledenvergadering 2012 Sectie Thijsse

     14 April 2012

     Beheerboerderij Staatsbosbeheer Heeze / Strabrechtse Heide

     Aanwezigen: Erik van der Spek, Frans Post (bestuurslid), Frits Bink (bestuurslid), Jaap Zwier, Jan ten Hoopen (secretaris-notulist), Jap Smits (voorzitter), Jinze Noordijk, Raymond Broersma (penningmeester / webmaster).

     Agenda (zoals aangekondigd):
     1. Hoe gaan we verder met het beschikbaar en bruikbaar maken van de soortgegevens van de Zomerbijeenkomst (ZB) voor de beheerder?
     2. Hoe gaan we andere doelen van de sectie oppakken? Denk aan de zichtbaarheid van de vraagbaak (hier kunnen publiek en beheerders vragen stellen aan de sectie), het documenteren van succesvol en minder geslaagd beheer wat betreft insecten...
     3. Wat vinden we van de huidige zichtbaarheid. Er is door Raymond naast een website en wiki nu ook een parallelle website voor smartphones en een site met podcasts ontwikkeld. Daarnaast wordt er al een tijdje getwitterd en gefacebooked . Kunnen we presentaties of andere zaken verbeteren?
     4. Kunnen we als sectie behalve voor de 'grote natuur', ook voor andere beheertypen een rol spelen? Denk bijvoorbeeld aan maaibeheer van wegbermen en slootkanten en tips om dit insecten vriendelijk te doen.
     5. De Strabrechtse heide als insectenreservaat, wat kan de sectie hiermee doen?
     Vergadering:
     1. Zomerbijeenkomst

      De doelen van de sectie voor de zomerbijeenkomst zijn besproken. Het vertalen van de soortenlijsten naar een voor de beheerder bruikbaar document is het hoofddoel. Hierin speelt de sectie een faciliterende rol, maar is de kennis van in ieder geval een aantal specialisten nodig. Er bleek bij de vorige zomerbijeenkomst weinig animo om hier aan mee te werken. Redenen die genoemd werden zijn tijdgebrek bij de deelnemers (oa achterlopen met determineren) of de overtuiging dat er toch niks met de gegevens gedaan zal worden door de beheerder. Volgens Jap zijn er zeker beheerders die geïnteresseerd zijn in een dergelijk rapport en dat ook zouden willen gebruiken. Frans noemt een rapport van de Sectie Ter Haar als voorbeeld. Deze is gemaakt voor de St. Pietersberg en Natuurmonumenten. Naast een soortenlijst bestond deze uit een uitleg en aanbevelingen. Dit rapport is dankbaar gebruikt door Natuurmonumenten. Op de punten waar de aanbevelingen niet zijn gevolgd is een duidelijke uitleg gegeven door Natuurmonumenten. Frans maakt een kort stukje hierover voor de site van de Sectie Thijsse.

      Besloten wordt dat het waardevol is om toch een dergelijk verslag van de zomerbijeenkomst te kunnen produceren. Naast dat anders geen vergoeding kan worden gevraagd van de beheerder voor de verslaglegging is dit ook iets dat als een taak van het NEV (en haar leden) gezien kan worden: het promoten van kennis over insecten en een bijdrage leveren aan de bescherming daarvan. Jap zal dit bij de vergadering met het NEV-bestuur nog benadrukken. In deze probeer-fase voor een dergelijk verslag ligt het volgens Jap voor de hand om dit alleen nog maar te doen bij zijn 'thuisbasis' Staatsbosbeheer en niet bij Natuurmonumenten. Als er een goed voorbeeld is van een dergelijk verslag kan dit in de toekomst aan Natuurmonumenten (of andere beheerders) overlegd worden. Een mooi doel zou dan zijn dat de NEV niet meer beheerders benaderd voor een plek, maar dat beheerders de NEV benaderen om een dergelijke uitgebreide inventarisatie en verslaglegging uit te voeren. Jap is afwezig bij de komende zomerbijeenkomst op Ameland. Erik en Frans zullen op Ameland mensen benaderen om aan dit verslag mee te werken.

      In de periode direct na de zomerbijeenkomst zal de vinger aan de pols worden gehouden om binnen redelijke termijn een verslag te kunnen afleveren. Wat dat betreft zouden makkelijk herkenbare en interessante soorten al kunnen worden genoteerd. Erik noemt ook het belang van het ontbreken van soorten die wel verwacht zouden kunnen worden. Zo noemt hij een voor een beheerder duidelijk voorbeeld van de afwezigheid van houtlevende solitaire bijen en een afwezigheid van dood hout.

     2. Zichtbaarheid en doelen

      De zichtbaarheid en de doelen van de sectie Thijsse waren vervolgens nog kort onderwerp van de vergadering. De zichtbaarheid is in principe goed (we zijn op veel plekken te vinden), wat aanslaat noemt Raymond een 'trial and error' fase. We bouwen aan de website en wiki en verspreiden verder informatie via Twitter en Facebook. Volgens Jap ligt er een gat in de informatie over beheer gericht op insecten. Dit is ook niet echt bij bijvoorbeeld de Vlinderstichting, het EIS of de Stichting Bargerveen te vinden. Hier kan de site van de sectie Thijsse een rol spelen. Voor de site zal Jaap een stukje schrijven over vlinders in de Grove den (vliegden). Frans zal (zoals eerder genoemd) een stukje schrijven over wat de sectie Ter Haar heeft gedaan voor de ST. Pietersberg en Natuurmonumenten.

      Verder wordt benadrukt dat alle leden meer dan welkom zijn om interessante informatie aan te leveren voor de site, de wiki of andere platforms. Dit kunnen zelfgeschreven stukken zijn, boekentips, interessant nieuw onderzoek, et cetera. Deze input kan gemaild naar Raymond of Jap.

      Wat de doelen betreft stelt Jap voor ook andere terreinen dan alleen de 'grote natuur' als onderwerp te hebben, zoals het beheer van bomenrijen, wegbermen et cetera. Dit wordt vervolgd. Verder zijn we vandaag na een relatief korte vergadering de Strabrechtse heide doorkruist met veel bijeengebrachte kennis van beheer en insecten. Dit derde en grootste insectenreservaat van Nederland is niet alleen een hotspot voor insecten, maar ook voor toegepast onderzoek. Zo zijn Stichting Bargerveen, B-ware, EIS, de Vlinderstichting, de Ravon, Sovon en de WUR vertegenwoordigd. De vraag is dan ook niet of SectieThijsse hier iets mee moet doen, maar wat. Deze vragen zijn onderwerp van de volgende vergadering. De combinatie van vergadering en excursie blijkt een erg goede. De volgende vergadering is op 15 december in Wageningen met aaneengesloten een excursie in het Renkumse beekdal onder leiding van de beheerder van Staatsbosbeheer.

     3. Actiepunten
      • Jinze: lijst met handboeken
      • Jaap: bewerken stukje over vlinders en grove den uit Franje voor de Sectie Thijsse website
      • Jan: Facebook verder ontwikkelen
      • Jan: veldbezoek en inventarisatie dennen brandvlakte Strabrechtse heide ivm artikel
      • Jap en Jan: dood hout artikel EB najaar
      • Jap: voorleggen aan NEV bestuur dat de vertaalsag van entomologen en soorten naar beheer iets is dat de NEV ook naar haar leden moet uitdragen
      • Frans: stukje over verslag St. Pietersberg voor de site
      • Frans en Erik: mensen polsen op de Zomerbijeenkomst
      • Iedereen (ook niet aanwezigen) aanleveren links en info voor de site/twitter/facebook via Ray
      

     Notulen Overlegvergadering 2011 Sectie Thijsse

     17 december 2011

     Locatie: Het Groene Wiel te Wageningen

     Aanwezigen: Jap Smits, voorzitter, Ferry van Elven, secretaris (notulen), Raymond Broersma, penningmeester en webmaster, Frits Bink, bestuurslid, Frans Post, Bestuurslid, Erik vd Spek, Jinse Noordijk, Jan ten Hoopen

     Afwezig met bericht: Roy Kleukers, Jaap Zwier, Badda Bijda Nierop, Henk Hunneman

     Opening

     Om 10.20 uur is vrijwel iedereen die zich vooraf gemeld heeft reeds aanwezig. Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur met een welkomstwoord waarin hij benadrukt het te betreuren dat er zo weinig leden van de sectie aanwezig zijn. Jinze meent dit te kunnen ondervangen door de vergadering te combineren met een interessant bezoek aan de uiterwaarden, hier in de buurt. Conclusie kan ook zijn dat er gewoon weinig belangstelling is voor de activiteiten van de sectie onder de leden van de NEV, althans op de manier hoe de sectie heden functioneert.

     De site vormt heden de zichtbaarheid van de sectie.

     Agenda

     Deze vergadering vindt plaats met als voornaamste agendapunt de vraag hoe de sectie verder zal gaan. De zomerbijeenkomst en de samenstelling van het bestuur worden als agendapunten genoemd.

     Zomerbijeenkomst

     Men moet nog behoorlijk wennen aan de nieuwe benaming van de zomervergadering, n.l. de zomerbijeenkomst (ZB). Bij de afgelopen zomerbijeenkomst was de sectie prominent aanwezig en werden de deelnemers opgeroepen om een A-4tje te produceren met daarop de ecologische context en conclusies m.b.t. de gevonden insectensoorten. Tijdens de bijeenkomst zelf bleek overigens dat niet alle deelnemers daarover even enthousiast waren; het vullen van uurhokken, het verzamelen en aanvullen van collecties is toch veelal de individuele insteek. De NEV i.c. haar voorzitter wil juist dat de NEV zich ook inzet voor het behoud van de leefomgeving van de insecten en wil de kennis daaromtrent die de leden/entomologen hebben daarvoor inzetten. De zomerbijeenkomst leent zich daar prima voor. Conclusies kunnen worden getrokken uit de aanwezigheid of juist afwezigheid van bepaalde soorten en de habitat kan in de beschouwing worden meegenomen; men neemt uiteindelijk het daadwerkelijk leefgebied waar tijdens de collectie. Aangezien meerdere soortgroepen in samenhang worden bestudeerd, kan een conclusie m.b.t. de ecologische kwaliteit worden getrokken. Mogelijke beheeradviezen in het kader van de entomologische fauna worden worden gerapporteerd aan de beheerders van het bezochte natuurgebied. Dit is kort samengevat de huidige stand van zaken m.b.t. een belangrijke activiteit van de sectie Thijsse.

     De zomerbijeenkomst 2011 vond plaats in Zeeuws Vlaanderen. De deelnemers rapporteren aan Jan Cuppen. Deze stopt echter met zijn activiteiten.

     * Om samenhangende info te verkrijgen moeten de deelnemers kunnen beschikken over een verslagmodel. Op basis daarvan kan een samenhangend verslag worden geconcipieerd voor de beheerders.

     Omtrent de ZB van 2011: Jan Cuppen heeft op het moment van deze vergadering nog weinig gegevens ontvangen. Het verslag van 2011 moet natuurlijk wel klaar zijn voordat de ZB van 2012 plaatsvindt. Na 15 januari komen de verslagen van de deelnemers. De mensen moeten zo nodig worden gebeld of gemaild. Vz stelt voor om een aantal deelnemers direct te benaderen; dan kan de info voor Thijsse eerder verzameld worden dan dat de taxonomische lijst in EB wordt gepubliceerd. Dit zal Frans op zich nemen. Jap neemt de lijst van deelnemers door en selecteert pakweg 5 deelnemers op basis van criteria de insectensoort en de persoon betreffende; de geselecteerde deelnemers worden door Frans benaderd. Erik en Frans willen de redactie doen zodra de 5 verhalen daar zijn. Erik heeft als terreinbeheerder de excercitie van een ZB in zijn terrein meegemaakt en wil derhalve zijn expertise inzetten.

     Jinze: de redacteur voor het verslag van de ZB 2012 zou uit de gelederen van Thijsse moeten komen.

     Jap neemt contact op met Marlène m.b.t. de redactie van het verslag van de zomerbijeenkomst.

     De website van Thijsse

     Artikelen van EB zijn verkrijgbaar als pdf en vrij te publiceren. Jap zou graag relevante EB artikelen ter beschikking stellen aan beheerders via de Thijsse website die daarbij als portaal voor beheerders functioneert. Samenvatting is voldoende. Jan is via LinkedIn aan veel beheerders gelinked. Raymond neemt het graag op zich om alle relevante artikelen te linken aan de Thijsse Website. Jan en Raymond gaan samenwerken teneinde de beheersinfo toegankelijk te maken. Als format: 1 pagina, titel, samenvatting, link naar de bron. Als voorbeelden worden genoemd info van St. Bargerveen, Vlinderstichting, EIS. Zoektermen en rubriceren van de info completeren de toegankelijkheid.

     Jap zou hierbij graag alle landschapstypes c.q. beheertypes betrekken. Raymond meldt dat binnenkort de eerste podcastinterviews van Thijsse leden op de Thijsse site hoorbaar zijn.

     Themanummer EB

     Jinze meldt dat er in het najaar 2012 een themanummer gaat verschijnen over microbiotopen. Mini milieus als vogelnestjes, stobben, kadavers e.d. Dit zou het themanummer van de sectie Thijsse kunnen worden. Jan ten Hoopen stelt zich beschikbaar als mederedacteur. Het werk van Ben Brugge met de werkgroep Kwadijkse Vlot zal beschreven moeten worden. Ferry is deelnemer in deze werkgroep en zal Ray “links” doorsturen waarin deze activiteiten worden beschreven.

     De vraag is hoe we anderen aan het schrijven krijgen. Voor het themanummer kunnen NEV leden worden gevraagd. Bestuur

     Voorzitter meldt dat secretaris, Ferry het bestuur wil verlaten. Jan is bereid hem op te volgen. De overdracht van het gmail adres voor het secretariaat zal Ferry doen. Vooralsnog is hij wel bereid om de notulen te maken en blijft ook lid van de sectie. (Helaas op 14 april verhinderd).

     Voozitter spreekt zijn onvrede uit over de inbreng van Frits en Frans. Na enige aansporing blijkt Frits bereid om stukken te gaan schrijven. Frans is door omstandigheden niet in staat geweest om zijn bijdrage te leveren maar is nu weer helemaal paraat.

     Jan ten Hoopen treedt als secretaris toe tot het bestuur.

     Tot slot

     De opkomst bij de Thijssevergadering(en) zijn te gering. Jinze geeft nogmaals aan dat deze ook leuker moeten worden gemaakt. En je moet ook van tevoren via EB duidelijk maken wanneer de vergaderingen plaats zullen vinden. Voor 2012 worden direct de datums bepaald op 14 april (Strabrechtse Heide, kantoor Staatsbosbeheer Heeze en 15 december Wageningen het Groene wiel met een presentatie over het Renkumsbeekdal (onderwerp kan nog veranderen) Over het schrijven van stukken: Erik wil stukken schrijven over resultaten van beheermaatregelen en ook over maatregelen die niets hebben opgeleverd, dus verhalen uit de praktijk. Deze kunnen worden toegevoegd aan de Thijsse site.

     Jinze geeft aan dat je mensen tot schrijven kunt inspireren indien je aangeeft hoe het stuk zal worden “weggezet”; wie zal het lezen. NEV leden moeten op hun expertise worden aangesproken.

     V.w.b. de ZB; de taxonomen moeten het nog wel “leuk” blijven vinden.

     Sluiting

     Voorzitter sluit de vergadering.

      

     Notulen ALV 2011 Sectie Thijsse

     19 maart 2011, kasteel Groeneveld, Baarn

     Aanwezig: Jap Smits (Vz), Ferry van Elven (Secr, notulen), Frits Bink (bestuurslid), Frans Post (bestuurslid), Eric vd Spek, Jan Ten Hoopen, Jinze Noordijk, Badda Nierop (later)

     Afwezig met bericht: Raymond Broersma (Penningmeester), Gerard Dutmer, Ivo Raemakers, Wouter Steenis, Tim Termaat, David Klein, Theo Bakker, Rudolf van Hengel, Jeroen Voogd, Ben Brugge

     Opening

     Voorzitter heet eenieder welkom en verontschuldigt zich voor de late en wat warrige voorbereiding. Het blijkt dat het beheer van de ledenlijst te wensen over laat (actie Bestuur). De notulen moeten zo snel mogelijk op de website van Thijsse. Uitnodigingen voor vergaderingen vinden plaats via het bestand van secretaris. Moet wel corresponderen met het web bestand! Er zou een map met e-mail adressen in ieder gmail account van de bestuursleden moeten zitten. Voorzitter is druk met het betrekken van meer mensen bij de sectie Thijsse, o.a. een van de ecologen van de gemeente Ede; verder is hij ook met beheerders bezig.

     Jinze komt iets later binnen en stelt zich voor omdat hij voor het eerst deelneemt aan de ALV. Hij is werkzaam bij EIS. Deze organisatie wil naast database beheer van het voorkomen van soorten in NL ook wat praktischer invulling geven aan haar werk. Verder is Jinze hoofdredacteur van EB, hetgeen prettig is vanwege de korte communicatielijnen. Eis kent 8 bureau medewerkers en 50 coördinatoren. Jinze wil een verbinding tussen Thijsse en EIS via een coördinator (Wouter van Steenis is al bij Thijsse aangesloten). Het is wenselijk dat ook “Bargerveen” aansluit bij Thijsse. Tim Termaat vormt de verbinding met de vlinderstichting.

     Geconstateerd wordt dat er geringe opkomst is bij de ALV. Februari is de maand voor alle secties dus veel zaterdagen zijn bezet; het wordt te veel. Geconstateerd wordt dat andere secties wel vergaderen in april en oktober. Het voorstel van Jinze is om 2 keer per jaar te vergaderen èn dan een goede lezing onderdeel te laten vormen van het programma. Besloten wordt dat er in oktober een extra vergadering plaats zal vinden, gevolgd door een entomologisch geïnspireerde wandeling over de heide. De Lokatie staat nog niet vast, maar Strabrecht zou wellicht in aanmerking komen.

     Goedkeuren notulen ALV 2010

     Naar aanleiding van de notulen van de ALV 2010 merkt Jinze op dat Roy Kleukers wordt genoemd. Gememoreerd wordt aan de bestuursvergadering waarin Roy aanwezig was onder het agendapunt koppeling WIKI en database EIS (overigens na de gezamenlijke erwtensoep maaltijd ten huize van de secretaris!). Notulen worden goedgekeurd.

     N.a.v. de notulen. Besproken wordt dat de profielen per lid op de site worden ingevuld plus het internet adres, LinkedIn account e.d.

     Er bestaat een WIKI natuurbeheer, voor ecologen, belanghebbenden, terreinbeheerders, die overigens eveneens achter een wachtwoord zit. Hier zitten alle beheermethodes in. De kontakten met de organisatie hierachter moeten worden aangetrokken (actie Jap).

     Ferry pleit opnieuw voor opname van onze kennis in de openbare WIKIpedia. Daar staat al zo verschrikkelijk veel goede info in en je ziet de kwaliteit van een artikeltje gewoon toenemen. Deze mening wordt niet algemeen gedragen. Jan ten Hoopen noemt met nadruk de waarde en de mogelijkheden van LinkedIn discussiegroepen.

     Erik noemt conservation- evidence als belangwekkende site. Daarin is de inhoudelijke kennis opgenomen die samenhangt met beheersmethodieken. Kent ook een digitaal tijdschrift, uittreksel. Er zit een synopsis in over bijen. In dit kader noemt Jap de centrale organisatie van SBB waar eveneens de informatie over bijen wordt verzameld. Een lans wordt gebroken voor het inzetten van alle communicatie middelen, inclusief Tweet voor het bekender maken van de sectie Thijsse. De site moet gevonden worden wanneer je googelt op insecten en natuurbeheer, dus ook bij de NEV.

     Ferry breekt een lans voor het melden van successen. Zo is hij zelf actief betrokken bij de werkgroep Kwadijkse Vlot, gecoördineerd door Ben Brugge. Je ziet gewoon de leuke successen. Ook in een vakblad van SBB verhalen zetten. En dan ook melden dat foutief beheer leidt tot verslechtering van de insectenfauna. Het gaat om mozaïek beheer, divers beheer, wat rommelig beheer i.p.v. alles glad maaien b.v. Frappez toujours moet ons motto blijven; je moet erover blijven communiceren. Erik noemt de honingbijen versus de wilde bijen en merkt ook op: “bij beheren hoort ook lezen”. Dus blijven indruppelen. In diversiteit blijven communiceren. Schrijf de bevindingen op.

     Badda doet onderzoek in een Amsterdams stadspark. Ook dit zou kunnen worden gepubliceerd onder dit motto evenals het werk van de werkgroep Kwadijkse Vlot en andere.

     Werkgroepen

     Er was in eerdere ALV al geconstateerd dat de werkgroepen erg dicht op elkaar zaten qua taak. Erik merkt ook op dat we niet met werkgroepen moeten werken; versplintert onnodig. WIN en ecologie worden in elkaar geschoven en is daarmee ook de weergave van de praktijk.

     Frans meldt de vorderingen op het front van de rode lijsten, waarop direct weer de discussie over de waarde van rode lijst soorten voor het beheer oplaait. We praten nu over gidssoorten die indicatief zijn voor de ecologische waarde van een bepaald soort natuurgebied.

     De criteria voor gidssoorten zijn moeilijk boven water te krijgen. Bij onderzoek hiernaar op het LinkedIn discussieforum werd al gesteld dat iedere soort feitelijk indicator is voor een bepaalde niche. De keuze moet natuurlijk beperking kennen. Voorzitter gaat oproep doen naar de criteria voor een gidssoort binnen een groepje deskundigen.

     Frits geeft aan dat natuurbeheer feitelijk eerst voor de vegetatie gaat, vervolgens voor de vogels. Dat is vaak te grof voor het bevorderen of handhaven van optimale leefomstandigheden voor insecten. Insecten worden net zo belangrijk als basis voor de voedselketen en vele andere functies die zij vervullen in een ecosysteem.

     Jap geeft aan dat hij een aantal gidssoorten heeft bedacht. Zullen ook uit de zomerbijeenkomst voort moeten komen. De deelnemers zal hier om worden gevraagd.Thijsse moet uitdragen dat je met beheermaatregelen voor flora en vogels alleen er niet komt.

     Besluit: de werkgroepen worden samengevoegd, de ambitielijst wordt doorgelicht. Gidssoorten zijn nu het belangrijkste item

     Vergoeding Ossenstal

     SBB moet zeer sterk bezuinigen met o.a. als gevolg dat Jap plotseling met een zeer hoge rekening van 400 euro werd geconfronteerd. Dit valt voor Thijsse niet op te brengen. Hij heeft voorgesteld als tegenprestatie een inventarisatie te doen bijvoorbeeld het inventariseren van mierenhopen op plekken waar boswerkzaamheden worden uitgevoerd bij Staatsbosbeheer op de Heuvelrug. Jinze stelt voor om de 1000 soorten dag in dit terrein te doen. Wordt hierbij nadrukkelijk genotuleerd.

     Overleg met NEV bestuur

     Gidssoorten als onderwerp werd goed ontvangen. Ook het voorstel om de zomerbijeenkomst te koppelen aan het verwerven van beheerinformatie voor de terreinbeheerders werd positief ontvangen. Ook de andere secties vinden dat een goed idee.

     Vz van Thijsse gaat alle secties langs. Hij gaat stimuleren dat de specialisten binnen de secties gaan nadenken over soorten die indicatief zijn voor de ecologische kwaliteit van het gebied.

     Voorzitter Matty Berg wil beperking van de ambitie van Thijsse.

     Jinze geeft aan dat hij bereid is om de redactie van de website op zich te nemen.

     Zomerbijeenkomst 2011
     • Zal, als bekend, plaatsvinden in de wereldplaats Hengstdijk in Zeeuws Vlaanderen.
     • De natuurtypes moeten z.s.m. op de Thijsse site worden gepubliceerd (Jap).
     • Welke soorten verwacht je daar te vinden binnen je soortgroep als gespecialiseerd entomoloog.
     • Schrijf daar wat over voor 2 soorten.
     • Wat zegt zo’n soort over het beheer.
     • De tekst moet z.s.m. voor EB worden geformuleerd zodat het in het volgende nummer kan worden opgenomen.
     • Frans schrijft een stukje op grond van een inventarisatie op de Sint Pietersberg.
     • Een stukje tekst voor de zomerbijeenkomst.
     • Alle teksten moeten natuurlijk ook op de Thijsse Website komen.
     • Jap heeft voorgesteld dat op de vrijdagmiddag entomologen en beheerders de mogelijkheid hebben om samen het terrein in te gaan.
     • Contact met Jan Cuppen (Jap)
     Rondvraag
     1. Jinze noemt de mogelijkheid om een Nieuwsbrief te produceren. Eric zou zich daar wel voor willen inzetten. Voorzitter geeft aan dat er geen ruimte is voor een Nieuwsbrief gezien ons ambitienivo.
     2. Beslissing over bijeenkomst in september. Mogelijke lokatie Groene Wiel in Wageningen. Ligt lekker centraal. Zouden ‘s middags door het gebied kunnen struinen met de vergaderaars.
     Sluiting
      

     Verslag van de tweede ALV van de sectie Thijsse
     van de Nederlandse Entomologische Vereniging

     Datum: 27 februari 2010 op kasteel Groeneveld in Baarn

     Aanwezig: Bestuur: Jap Smits, voorzitter, Ferry van Elven, secretaris (verslag), Raymond Broersma, penningmeester, Frans Post.

     Leden van de sectie: David Kleijn, Gabi Bollen, Rudolf van Hengel, Jan ten Hoopen, Erik van der Spek, Badda Beijne Nierop (met partner introducé).

     Afwezig met bericht: Jaap Zwier, Frits Bink, Willem Ellis, Roy Kleukers, Siem Langeveld, Wilbert Kerkhof, Bram Cornelissen, Gerard Dutmer.

     Welkom door de voorzitter

     Jap Smits heet de aanwezigen welkom en geeft aan wat de ambities van de sectie zijn: IT voorziening die leidt tot entomologische informatie voor beheerders. Verder het combineren van de zomervergadering van de NEV met een advies aan de beheerders van het desbetreffende terrein. Hierover zijn reeds de nodige contacten gelegd met het bestuur van de NEV.

     Voorzitter heeft reeds geïnventariseerd bij een aantal beheerders wat zij als resultaat hebben ervaren van het houden van de zomervergadering in hun terrein. Erik van der Spek was één van hen en zal tijdens de vergadering over zijn bevindingen verslag doen.

     Afgelopen jaar heeft Frits Bink een uitgebreid boek doen verschijnen onder de titel “Insecten koesteren” waarin het beeld van beheer wordt geplaatst in het perspectief van het insect. De opschaling wordt geschetst van habitat naar landschap.

     Vervolgens geeft voorzitter de aanwezigen gelegenheid om kort iets over zich zelf te vertellen.

     Voorstelrondje

     David Kleijn is onderzoeker bij Alterra met name naar de achteruitgang van bestuivende insecten. Hij is geïnteresseerd in alles wat vliegt dus insecten en vogels.

     Gabi Bollen is werkzaam bij Natuurmonumenten op het gebied van de vertaalslag van inventarisatiegegevens naar beheer, met name op het gebied van vleermuizen en vissen, maar ook insecten.

     Rudolf van Hengel heeft in de afgelopen decennia een grootschalige verarming waargenomen in de natuurgebieden, juist ten gevolge van beheer. Op de heuvelrug zie je alleen nog paarse vlakten maar zonder insecten.

     Ferry van Elven is geen deskundige op het gebied van insecten maar zeer begaan met de ecologische achteruitgang in den brede en zet zich in als secretaris van de sectie.

     Raymond Broersma is penningmeester van het bestuur, zet zich met name in voor de website van de sectie en is geïnteresseerd in Hymenoptera.

     Jan ten Hoopen is professioneel ecoloog en heeft gedurende langere tijd als bosecoloog gewerkt in Zweden. Werkt ook mee aan de website c.q. WIKI van de sectie.

     Frans Post is bestuurslid en is werkzaam bij de provincie op het snijvlak van provincie en platteland.

     Badda Beijne Nierop is biologe, entomologe en erg bezig met natuurbeheer.

     Erik van der Spek is boswachter bij Staatsbosbeheer op Texel en vooral geïnteresseerd in bijen en wespen. Secretaris van de sectie hymenoptera.

     Jap Smits is boswachter inventarisatie en monitoring bij Staatsbosbeheer. Concentreert zich op insecten en beheerders. De kennis ontbreekt vaak om insecten-vriendelijk te beheren. Insecten staan onderaan de voedselketen en insecten-vriendelijk beheer heeft dus grote consequenties ook voor de “hogere” soorten.

     Website en WIKI

     Raymond schetst de verwikkelingen rond de website. Hij heeft gekozen voor een wat futuristisch lettertype en een zekere indeling waarin “natuurbeheer” wordt onderverdeeld zodanig dat de pagina’s hanteerbaar blijven voor de lezer. Een fotogalerij maakt onderdeel uit van de site.

     Ook is er een database gecreëerd; deze is nu tijdelijk voor een jaar en kan na evaluatie voor langere duur worden ingezet. Is via de site bereikbaar. De database is toegankelijk na autorisatie door de beheerder c.q. Raymond. De schrijfrechten worden door hem toegekend na melding via e-mail. Het invulformulier is tot stand gekomen in overleg met velen. Afgezien van 5 verplichte velden omtrent het insect zijn er vrije velden waarin de deskundige / entomoloog advies kan geven over waar het bij dit insect ecologisch om gaat.

     Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat het van belang is dat altijd de Nederlandse naam kenbaar wordt gemaakt, waarop Raymond aangeeft dat de database primair voor de entomologen is en dat de WIKI voor beheerders is. Verder wordt voorgesteld om de naam van degene die omtrent het insect heeft ingevoerd wel op te voeren.

     De vraag is met welke soorten we verder zullen gaan. Het moet dan toch primair gaan om soorten wier aan- of afwezigheid een indicatie vormen voor de ecologische kwaliteit van de betreffende vindplaats c.q. natuurterrein. Omtrent de WIKI geeft Jan ten Hoopen een exposée. Hij heeft een deel van de WIKI gevuld waar het om beheer van bossen gaat en met name het aspect van dood hout in een bos. Veel kennis hieromtrent is aanwezig in de hoofden van deskundigen (experts, beheerders, amateurs). Het voordeel van een WIKI is dat deze interactief en continu is; kost ook geen geld en velen kunnen er tegelijk mee aan de gang. Bij een goed proces wordt de kwaliteit van de Info steeds beter en neemt het volume aan toepasbare kennis toe.

     Voor beheerders moet de kennis worden aangeleverd op biotoop of liever nog op het niveau van het desbetreffend natuurterrein. Bij dood hout wordt als deskundige Leen Moraal opgevoerd.

     Afgesproken wordt dat Jan ten Hoopen, Frans Post en Jap Smits een aantal interessante soorten opvoeren die dan door de desbetreffende deskundigen worden ingevoerd in de WIKI al dan niet met hulp vanuit het bestuur van de sectie Thijsse. De naam van de Hoogveenglanslibel circuleert.

     De zomervergadering en terreinbeheer

     Erik van der Spek vertelt wat het voor hem als beheerder betekende toen de zomervergadering van de NEV in zijn terrein haar beslag had gekregen. Hij kreeg de bekende lijst van gevonden soorten zoals die na afloop in EB wordt gepubliceerd.

     Tja, eigenlijk had hij er inhoudelijk niets aan aldus zijn eerste reactie. Maar... het feit dat “het feestje” had plaatsgevonden was wel reden voor lokale publiciteit in de vorm van diverse krantenartikelen. In het verslag werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. De conclusie was toch vooral dat “de natuur” op Texel toch meer is dan “de lepelaars”. De Texelaars zijn wel trots op hun omgeving maar ervaren die toch als “gewoon”. Door alle aandacht is men zich wel gaan realiseren dat het meer dan dat is. Dat geldt ook voor de beheerders/collegae in het veld. Die hebben een andere visie gekregen bijvoorbeeld op dagvlinders en libellen. Het beheer van “de Zandkuil”, een van de weinige insectenreservaten in NL is in een beter daglicht komen te staan.

     Maar de lijst met voorkomende soorten is wel indrukwekkend, maar wat doe je ermee als beheerder? Je realiseert je dat er meer mee gedaan kan worden.

     Discussie ontspint zich over bijen, zoals de vondst van een kolonie asbijen in een zandpad. Dit zou een reden kunnen zijn om een deel van dat pad te sparen bij wegonderhoud. Als secretaris van de sectie hymenoptera draagt Erik zelf die kennis aan. Maar het zou goed zijn als beheerders de weg althans de kennis kunnen vinden naar de diverse deskundigheden. Het zou wenselijk zijn als iedere sectie over een communicatieve contactpersoon beschikte met dit als aandachtsgebied. De eerste stap om deskundigheid en beheerders bijeen te brengen is groot. Maar het vertalen van entomologische kennis naar beheer is wel heel leuk en zinvol.

     Voor de nieuwe opzet van de zomervergadering zoals Jap Smits die voorstelt wordt een aantal essentialia genoemd.

     1. Betrek de pers erbij via de beheerder
     2. Toelichting aan de mensen die in het terrein zelf werkzaam zijn. Laat hen voor een deel meelopen om met hen te communiceren; brengt direct relevante kennis over en is voor beide betrokkenen erg leerzaam.

     Voorstel is dat de entomologen al op de vrijdag van het zomerweekend komen (werkdag voor de werkers in het veld) en dan samen door het terrein gaan om te constateren wat je grofweg voor insecten zou kunnen doen. Gewoon eens wat laten zien; ze hoeven niet precies te weten om welke soorten het zo precies gaat. Op eerste zicht zijn al zaken aanwijsbaar. Zo is “slordig maaien” al zo’n eenvoudig aspect. Kleinschaligheid en biodiversiteit in het terrein aangeven.

     Rudolf van Hengel noemt het belang van het doorgeven van adviezen van inventariseerders aan beheerders via de sectie Thijsse. Zijn ervaring was dat de NEV zich daar niet mee wilde of kon bemoeien maar “Thijsse” houdt zich hier hoofdzakelijk mee bezig.

     Een vraag doet zich voor naar welke natuur zou je moeten streven, die van 1850, 1900 of van de oertijd? Deze vraag rijst op bij elk soort stukje Nederlandse natuur dat onderhouden dient te worden. Het grootste deel van de Nederlandse natuur is ontstaan uit gebruik van het landschap. We praten dan ook meer van half of semi natuurlijke landschappen. Om de juiste vorm van beheer op deze gebieden los te laten worden de natuurgebieden tegenwoordig getoest op uniciteit, autenticiteit, biodiversiteit, historisch- of cultureel gebruik etc. etc. Pas daarna wordt er een weging gemaakt ten aanzien van het soort beheer en het beeld van de tijdperiode waarnaar het landschap geconserveerd moet worden.

     Rode lijsten (RL)

     Frans Post houdt een referaat over het belang van RL. Hij schetst de achtergrond: het geeft informatie omtrent bescherming, de rol van soorten en belang van landschappen. Inmiddels is er een aantal iconen. Natuurbeheerders willen weten hoe het met deze soorten in hun terreinen gaat. Het bestaan van RL heeft tot een heel complex van maatregelen en administratie geleid van habitat richtlijnen rond zeldzame soorten. De RL worden gehanteerd als communicatiemiddel naar het publiek en de beheerders willen info over de soorten. Biologen hebben wat minder met wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving hanteert niet de hanteerbare definities voor biologen hetgeen tot een te verwachten inhoudelijke frictie leidt. Beheertype is vaak niet direct vertaalbaar in biotoop.

     De informatie over de RL soorten moet op de Thijsse-website komen.

     Zomervergadering NEV

     De gegevens moeten worden gekoppeld aan een beheeradvies; dat wordt de toegevoegde waarde van de sectie Thijsse aan de zomervergadering. Vele entomologische disciplines kammen een bepaald gebied uit, hetgeen leidt tot enorme lijsten van gevonden soorten. Deze gegevens zeggen iets over de ecologische kwaliteit van een dergelijk gebied en in samenhang met de gegevens over de beheersmatige stand van zaken in het desbetreffend terrein vormen zij de basis voor een beheeradvies.

     De deskundigen / entomologen kunnen praktische tips geven over het beheer. Moeten die in het NEV verslag? Of zijn die vooral bedoeld voor de beheerder van het terrein?

     Frans Post stelt praktisch voor dat iedere deskundige voor 2 door hem/haar zelf te bepalen typerende soorten een A4tje wordt geproduceerd met beheeradvies. Dan heb je aan het eind van het weekend ruim 20 advies rapportjes die geïntegreerd kunnen worden tot een beheeradvies. Deze praktische aanpak wordt door de vergadering enthousiast begroet.

     2011 zomervergadering

     De hier genoemde aanpak wordt vanaf 2011 voorgesteld aan de NEV. Marlène vd Munckhof wordt bestuurslid van de NEV en gaat dit dragen. Als mogelijkheden voor de locatie worden genoemd: het Merkske, en de Chaamse bossen. We laten ons daar uitnodigen door de beheerder in dit geval Staatsbosbeheer.

     Wvttk

     Penningmeester geeft aan dat er 170 euro in kas is.

     Rudolf van Hengel vraagt of de gegevens van de zomerbijeenkomst ook naar het EIS worden gestuurd.

     Sluiting

     Voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur onder dankzegging van de aanwezigen.

      

     Verslag ALV sectie Thijsse
     7 februari 2009

     Locatie: De Ossenstal bij Kasteel Groeneveld, Baarn.

     Aanwezig: Jap Smits (Voorzitter), Ferry van Elven (Secretaris), Raymond Broersma (Penningmeester), Frans Post (bestuurslid), Frits Bink (bestuurslid), Ivo Ramaekers, Bram Cornelissen, Jaap Zwier, Tim Termaat, Wilco Verberk, Ron Beenen, Jeroen Voogd, Rudolf van Hengel, Kees den Bieman, Gerard Dutmer, Jan ten Hoopen,

     Afwezig met bericht van verhindering: Louwerens-Jan Nederlof, Ben Brugge, Wouter van Steenis, Siem Langeveld

     Verder als afgevaardigde van het hoofdbestuur: Matty Berg (Voorzitter NEV)

     Zie de foto's van de ALV 2009

     Opening

     Voorzitter, Jap Smits opent de vergadering en geeft een kort historisch overzicht. De sectie Thijsse is voortgekomen uit een initiatief tijdens de herfstvergadering 2007 van de NEV. Er bleek veel interesse voor dit initiatief bij de leden van de NEV; een kleine groep heeft als bestuur het initiatief vorm gegeven en heeft inmiddels kwartier gemaakt zodat een eerste ALV kon plaatsvinden. Voorheen bestond de CIN, de Commissie Inventarisatie en Natuurbescherming, een initiatief dat min of meer was doodgebloed. Om het initiatief nieuw leven in te blazen heeft het hoofdbestuur Jap benaderd en die heeft met een aanstekelijk enthousiasme (toevoeging secretaris) dit alles voor elkaar gekregen.

     Presentatie werkgroep- voorzitters

     Frits Bink, voorzitter van de werkgroep ecologie

     Zie powerpoint presentatie, werkgroep ecologie, deel 1

     De Werkgroep Ecologie zal zich in eerste instantie richten op:

     • Verbanden tussen insect en landschap
     • Entomologische en ecologische kennis toepassen in natuurbeheer
     • Introductie van ruimtelijke schalen
     • Methodiek voor ordening gegevens

     Aan de hand van het voorbeeld van de Zandkuil worden de aspecten van ruimtelijke schalen toegelicht en aan de hand van de kleine ijsvogelvlinder de ordening van gegevens en toepassing op praktische vragen bij het natuurbeheer.

     Ruimtelijke schalen!
     insectreservaat, Texel

     In ecologische processen op landschapschaal speelt de ruimtelijke schaal een belangrijke rol. De termen macro, meso en micro worden in de ecologie reeds algemeen gebruikt:

     • Macro km2: kijk tot in de verte
     • Meso ha: kijk om je heen
     • Micro are: kijk waar je staat

     In de PP presentatie wordt het element van de verschillende schalen getoond aan de hand van het insectenreservaat op Texel, de Zandkuil.

     • Macroschaal: Ligging van het een hectare grote reservaat in het tuinwallenlandschap.
     • Mesoschaal: Overzicht van het terrein zelf waarbij de verschillende plagplekken te zien zijn die functioneren als nestplaats voor graafbijen en graafwespen.
     • Microschaal: Een afgestoken steilkantje op microschaal, speciaal voor wespen en bijen die in verticale delen hun nestje maken. De grote zijdebij (Colletes cunicularis) is een van de bewoners van de zandkuil en heeft er zijn nest, een locatie op microschaal, en is in staat op macroschaal in de omgeving bloeiende wilgen op te sporen voor het verzamelen van nectar en stuifmeel.

     Ben Brugge, per e-mail: Misschien als aardigheidje voor mensen die daadwerkelijk aan de slag willen in het natuurbeheer In het weekend van 27-29 maart werken we op Texel zondagochtend tot ca. 14.00 in de Zandkuil, op zaterdag bouwen we weer een stuk tuinwal. Info bij Ben Brugge.

     Plan voor de ijsvogelvlinder
     een ijsvogelvlinder

     Een kenmerk van de kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla) is dat hij altijd in geringe dichtheden voorkomt. De consequentie van deze leefwijze is dat de vlinders goed in staat zijn de omgeving in wijde omtrek te verkennen en voor het vinden van een partner landschappelijke herkenningspunten benutten.

     De ijsvogelvlinder past een overlevingstrategie toe van misleiden van zijn vijanden, maar als de vijand hem eenmaal heeft leren kennen is hij een verliezer. Daarom moet hij schaars blijven. De rups is en blijft een lekker hapje voor een vogel.

     In de provincie Brabant is een plan gerealiseerd voor de verbetering van de levensomstandigheden van de kleine ijsvogelvlinder door op de scherpe grens tussen weiland en dicht bos een meer vloeiende overgang te maken door middel van plaatselijk uitkap. Welke vragen komen daarbij aan de orde? De PP presentatie toont welke maatregelen genomen worden om het leefgebied voor deze soort zo passend mogelijk te maken.

     Frans Post, voorzitter van de Werkgroep Rode lijsten
     Een vuurvlinder als voorbeeld

     Het punt van de Rode Lijsten ligt erg gevoelig: je bent vóór of je bent tegen. Hoe kun je ermee omgaan? Als bioloog heb je de lijsten niet nodig. Ecologisch of wetenschappelijk bestaat er geen basis voor Rode Lijsten. Het is een selectie van informatie die je wel degelijk kunt aanwenden richting beleidsmakers waar het beheermaatregelen betreft. En uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat het werkt! Genoemd wordt een wegtracé, waarvan de aanleg sterk werd beïnvloed door de aanwezigheid van een rode lijst soort. Bij het hanteren van de geldkraan wordt de Rode Lijst uit de kast gehaald. Ook bij het toetsen van beheermaatregelen. Daarom is het in het kader van de sectie Thijsse wèl van belang.

     Rode lijst is geen criterium om wettelijk beschermd te worden. Geen echte relatie, zeker niet voor insecten. Insecten liggen erg achter wat dit betreft.

     Jap Smits, voorzitter WIN
     WIN is een duizendpoot

     De Werkgroep Inventarisatie en Natuurbeheer houdt zich bezig met het afstemmen van vraag en aanbod. De kennis die bij de entomologen binnen de NEV aanwezig is ontsluiten teneinde entomologisch verantwoord fundament te verlenen aan beheermaatregelen in natuurgebieden. De sectie Thijsse werkt eraan om dit te stimuleren.

     De werkgroep wil zich met de volgende actiepunten bezighouden:

     • Afstemmen van vraag en aanbod
      • Vraagbaak voor beheerders over beheermethoden in relatie tot de entomofauna en het wegzetten van vragen bij de secties en afdelingen van de NEV
      • Soortgebonden informatie doorspelen (NEV leden => beheerders)
      • Advies bij beheervraagstukken m.b.t. de entomofauna
     • Actief aandacht vragen voor insecten bij het beheer van natuurterreinen
      • Gevraagd en ongevraagd adviezen verlenen aan natuurbeherende instanties
      • Onder de aandacht brengen van bijzondere soorten w.o ook cryptobiota
      • Voorbeelden geven van beheermethoden en beheermaatregelen in relatie tot insecten ( tevens cryptobiota) en deze site klaarmaken
      • Bevorderen van het verzamelen van extra biotoopgegevens en overlevings- voorwaarden. (door NEV leden)
      • Promotie van insecten via de media naar de buitenwereld. Dit kan door het schrijven van persberichten over insectenweetjes (klimaat, gedrag, overlast etc.)
      • Melding maken van successen die bereikt zijn door de activiteiten van de sectie
     • Als intermediair fungeren tussen beheerders en (amateur) entomologen
     • Advies/hulp verlenen bij vergunningaanvragen
     • De organisatie van hulp aan natuurbeheerders door Nev/afdelingen/secties/specialisten bij inventarisaties van natuurgebieden. Daarbij valt te denken aan het organiseren van een weekend of zomerbijeenkomst in combinatie met een inventarisatievraag van een natuurbeheerder
     Raymond Broersma, voorzitter Werkgroep Website

     Raymond geeft aan dat er nog geen werkgroep communicatie bestaat. Hij heeft vooral behoefte aan materiaal om op de website te kunnen plaatsen. Technisch is erg veel mogelijk, kortom het skelet staat, nu nog het vlees. Dat wordt wat hem betreft aangeleverd door de werkgroepen, individuele leden (fotomateriaal, samenhangend met beheertypen e.d.)

     Ook succesverhalen en horror verhalen daar waar door beheermaatregelen iets wenselijks bereikt is resp. daar waar door verkeerd beheer juist alles verpest is. De werkgroep website is verantwoordelijk voor het vormgeven en plaatsen van teksten en beelden van sectie Thijsse op hun eigen website. De gegevens moeten thematisch geordend, makkelijk te vinden en toegankelijk zijn. Het mag ook natuurlijk visueel mooi en stimulerend zijn.

     De website van sectie Thijsse heeft minstens drie functies:

     • als visitekaartje naar de buitenwereld (o.a. om nieuwe leden te werven)
     • als naslagwerk (dan zeggen wij tegen terreinbeheerders, overweeg dit en dat, en als je het niet maar weet, kijk dan naar onze webpagina “X”)
     • als contactpunt (met de mogelijkheid om vragen te stellen, mee te doen aan een forum of gewoon een email te sturen)

     Voorlopig dekt onze hoofd-navigatie deze mogelijkheden met de volgende onderdelen: home, biografie (van Thijsse), natuurbeheer, relaties en contact. Elk stuk hoofd-navigatie wordt verder verdeeld in kleinere onderwerpen in de locale navigatiebalk, rechts in beeld.

     De vormgeving en logica van de website zijn al klaar. Dit moet voorlopig voldoende zijn om aardig wat inhoud plaats te kunnen geven. Verschuift de inhoud de een of andere kant op, dan kunnen wij de vormgeving en logica van de website aanpassen. Andere werkgroepen doen hun werk. Wij gaan dat werk toegankelijk via internet maken. Gebruikers moeten intuïtief en snel bij die informatie terecht kunnen. Op dat gebied gaan wij gewoon ons best doen.

     Rapportage van "Samen aan de slag"

     De deelnemers aan de vergadering deelden zich op, op geleide van hun belangstelling, voor de middagdiscussie in het kader van de werkgroepen. De werkgroep WIN (voorzitter Jap Smits) mocht zich in de grootste belangstelling verheugen, de werkgroep ecologie (voorzitter Frits Bink) wat minder en de werkgroepen Website en Rode Lijsten trokken afgezien van de voorzitters geen belangstellenden. Meerdere deelnemers betreurden het dat ze niet in twee werkgroepen konden mee discussiëren. Deze indeling is overigens voor de toekomst zeker niet definitief. Rapportage van de twee groepsdiscussies volgt hierbij.

     De werkgroep Ecologie (verslag Jeroen Voogd)

     Tijdens de algemene leden vergadering van de sectie Thijsse is gedurende het middagprogramma in kleine groepjes geïnventariseerd hoe invulling gegeven kan worden aan de diverse werkgroepen. Gedurende het ochtendprogramma hebben de verschillende werkgroepen zich gepresenteerd, op grond van deze presentaties kon je bepalen bij welke werkgroep je je stem wilde laten horen tijdens het middagprogramma. Deze keuze was een lastige omdat veel leden zich tot meerdere werkgroepen aangetrokken voelen. De Werkgroep Ecologie wordt geleid door Frits Bink, samen met drie leden (Ron Beenen, Ferry van Elven en Jeroen Voogd) is gediscussieerd over wat zij verwachten van de Werkgroep Ecologie. Al snel werd duidelijk dat men vooral behoefte heeft om kennis beschikbaar te stellen en te kunnen ontsluiten. Veel biologische en ecologische kennis over allerlei soorten is beschikbaar in de hoofden van diverse (amateur-) entomologen maar nergens is er een platform waar deze kennis logisch opgeslagen en gedeeld kan worden.

     Er is eerst gesproken over een "Wiki" omdat het van groot belang wordt geacht dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren en wij ervan overtuigd zijn dat er niet één waarheid bestaat. Een insectensoort kan zich bijvoorbeeld op de Veluwe heel anders gedragen in tijd en ruimte vergeleken met bijvoorbeeld het gedrag van dezelfde soort elders in het land. Het is belangrijk om dat soort informatie te vergaren en vast te leggen.

     Al snel werd vastgesteld dat een relationele database de oplossing is en niet een Wiki (maar een Wiki kan zeker ook nuttig zijn). Wel is het erg belangrijk dat volgens een vast stramien gegevens in de database worden opgenomen, er moet gezorgd worden dat dezelfde soort informatie steeds op dezelfde plek in de database belandt. Er is afgesproken dat Jeroen een opzet maakt van databasevelden, deze opzet wordt rondgestuurd naar de andere leden van de Werkgroep Ecologie, becommentarieerd en aangevuld. Daarna zal een start gemaakt worden met het opzetten van de database. Er ontstond nog even een discussie over hoe zaken als biotoop en habitat geduid moet worden, er is vastgesteld dat hierin in principe iedereen vrij is maar dat het wel belangrijk is om de taal van beheerders, waar mogelijk, te spreken. Uiteraard moet de database ook ruimte beiden om foto’s en eventueel andere mediabestanden op te slaan. Ook is het van essentieel belang dat steeds duidelijk is wie welke informatie aan de database toe heeft gevoegd. Er moet daarnaast bij de Werkgroep Ecologie ruimte zijn op succes- en horrorverhalen te kunnen tonen op de website.

     Tijdens de presentatie van hetgeen er besproken is bij de diverse werkgroepoverleggen gaf Matty Berg aan dat een dergelijke database er al is in de vorm van het Nederlandse Soortenregister. Ons inziens is dit niet vergelijkbaar (en zou het een het ander niet uit moeten sluiten) omdat het Soortenregister zich vooralsnog vooral richt op taxonomie en weinig toegankelijk is voor de (amateur-) entomologen om, al dan niet anekdotische, biologische en ecologische informatie over insecten kwijt te kunnen.

     NB Intussen is een WIKI beschikbaar voor het vastleggen van gegevens over insecten. Nog niet duidelijk is hoe we daarmee om moeten gaan, maar technisch is zij beschikbaar.

     Werkgroep WIN (Verslag Tim Termaat)

     Deelnemers: Jap Smits (voorzitter), Kees den Bieman, Rudolf van Hengel, Bram Cornelissen, Jan ten Hoopen, Wilco Verberk, Matty Berg, Ivo Raemakers, Gerard Dutmer, Jaap Zwier, Tim Termaat (notulen).

     Inleiding

     Tijdens dit eerste werkgroepoverleg is met name besproken wat ons plan van aanpak zou kunnen zijn. Welke informatie willen we beschikbaar maken voor het natuurbeheer en op welke manier kan dit zo goed mogelijk? Specialisten zouden hun informatie kwijt moeten kunnen op een manier die voor natuurbeheerders overzichtelijk en 'behapbaar' is. Het is daarom nodig om specialistische kennis te bundelen.

     Puntsgewijze samenvatting van wat besproken is
     • Er zijn verschillende ingangen mogelijk op basis waarvan we kennis kunnen bundelen en beschikbaar stellen via de website, of via de vraagbaak. De volgende drie ingangen lijken het meest zinvol:
      • Ingang per natuurtype: hoe kan bij ontwikkeling, herstel en beheer van natuur(doel)typen beter rekening worden gehouden met ongewervelden? De lijst met natuurtypen die Jap eerder liet zien lijkt een goede 'kapstok' om informatie aan op te hangen.
      • Ingang per beheermaatregel / natuurtechnische ingreep: per maatregel informatie geven hoe het best rekening kan worden gehouden met de entomofauna. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maaien, bosrandbeheer, vernatten, begrazing, enz.
      • Ingang per soorten: wat moet gebeuren om kwetsbare / bijzondere soorten in een gebied een steuntje in de rug te geven? Eventueel kunnen soorten gebundeld worden waarvoor dezelfde aanbevelingen gelden.
     • Een mogelijke vierde ingang kan zijn: functies voor de levensloop van ongewervelden. Bijvoorbeeld: hoe zorg je voor voldoende nestgelegenheid, foerageer- mogelijkheid, beschutting, enz? Informatie hierover is met name belangrijk om aanbevelingen te onderbouwen, zodat inzichtelijk wordt waarom bepaalde ingrepen nuttig zijn.
     • Laten we gebruik maken van handige websites die er al zijn, en als voorbeeld kunnen dienen. Genoemd werden: natuurkennis (een site met veel informatie van de OBN- deskundigenteams) en buglife.org (een Engelse site met veel informatie over beheer gericht op evertebraten en karakteristieke soortenlijsten per natuurtype).
     • Het ligt voor de hand om een koppeling te maken met het Nederlands Soortenregister. Dit is een interactieve database van Naturalis, waarin voor elke Nederlandse soort extra informatie kan worden toegevoegd. Matty overlegt met Roy Kleukers (EIS-NL) over de mogelijkheden voor een koppeling.
     • Samenwerking met andere secties binnen de NEV is belangrijk, omdat hier natuurlijk ook veel specialistische kennis aanwezig is, die voor beheerders van belang kan zijn. Eerste stap is om de sectie Thijsse te presenteren, zodat iedereen weet dat we bestaan en wat onze doelstelling is. Dit zal gebeuren in de vorm van een artikel in EB. (Ferry van Elven gaf later in het evaluatierondje aan hiervoor het initiatief te nemen.)
     • Een handig instrument om aanbevelingen met beheerders in het veld te bespreken, zijn de zogenaamde "veldwerkplaatsen", zie: beheerders- netwerken. Het zou goed zijn om af en toe zo’n veldwerkplaats te organiseren, met als thema: "natuurbeheer voor insecten".
     • Een ander goed idee is om een veldbezoek met beheerders te plannen voor de zomervergadering van de NEV.
     een mooi plaatje