Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Insectenfotografie - Sectie SIF

Activiteiten

Elk jaar wordt in februari een bijeenkomst gehouden waarin de volgende zaken aan de orde komen:
- Het vertonen van eigen foto- en filmwerk
- Informatie over bewerken en archiveren
- Behandelen/bespreken van foto- en filmapparatuur, incl. gebruik van accessoires

De sectie hoopt binnenkort via een forum op het internet met elkaar te kunnen communiceren.

Er worden geen vaste data bepaald om gezamenlijk als sectie het veld in te gaan. De meeste leden gaan overwegend individueel te werk, echter er is in de sectie wel animo om via spontane individuele acties 'in klein comité' het veld in te gaan.