Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Catalogus van de Nederlandse kevers

(in English)

Een vijftiental leden van de sektie Everts heeft de afgelopen tien jaar hard gewerkt aan de kevercatalogus, waarbij Oscar Vorst als initiator en redacteur heeft opgetreden. Op de bijeenkomsten van de sektie Everts was het een regelmatig terugkerend onderdeel van het programma, waarbij de stand van zaken voor de aanwezigen uit de doeken werd gedaan. Verder werden er natuurlijk regelmatig kevers ter controle uitgewisseld om de betrouwbaarheid van de catalogus zo hoog mogelijk te krijgen.

De catalogus is een prachtig boekwerk geworden, stevig gebonden in een harde band en gedrukt op goed papier, met twee leeslinten. Diverse inleidende en afsluitende hoofdstukken geven informatie over de werkwijze voor het samenstellen van de catalogus, statistieken over de Nederlandse keverfauna, lijsten van verdwenen, vervallen en niet-inheemse soorten, een overzicht van overleden Nederlandse coleopterologen, en een overzicht van openbare kevercollecties in Nederland.

De kern van het boek wordt gevormd door het catalogusgedeelte zelf. De lijsten met soorten gerangschikt naar familie en genus, met per soort het voorkomen per provincie, vergelijkbaar met de bekende oude naamlijst van Brakman (1966). Het boek wordt afgesloten met uitgebreide indices, waarin ook de namen zoals gebruikt door Brakman zijn opgenomen met hun huidige equivalent. Bij het boek hoort ook een cd-rom, waarop elke provinciemelding is gedocumenteerd door de vondstgegevens van de soort.

Het hoeft geen betoog dat dit standaardwerk onmisbaar is voor elke coleopteroloog met interesse voor de Nederlandse fauna!De Catalogus van de Nederlandse kevers is als volgt te bestellen:

Voor leden: Door overmaking van € 30,- (25,- + 5,- verzendkosten) op bankrekening NL47 INGB 0000 1881 30 van de Nederlandse Entomologische Vereniging, Amsterdam onder vermelding van uw lidnummer.
Bij gelijktijdige betaling kan men de Brakman-catalogus, waar de nieuwe catalogus op aansluit, bijbestellen voor de weggeefprijs van € 5,-. Het over te maken bedrag wordt dan dus € 35,-. Vergeet niet uw lidnummer bij uw betaling op te geven.

Voor niet-leden: De prijs voor niet-leden is € 35,- plus € 7,- verzendkosten. Gelijktijdige bestelling van de Brakman-catalogus kan voor € 5,-.
Deze prijzen zijn exclusief 9% BTW.

Men kan zijn bestelling plaatsen rechtstreeks bij de NEV of via de boekhandel.

Voor bestellen vanuit het buitenland: IBAN NL93 INGB 0000 1163 95, BIC INGBNL2A