Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Aanwijzingen voor publiceren - Entomologische Berichten

Onderstaande aanwijzigingen zijn hier als PDF te downloaden.

Algemeen
Entomologische Berichten bevat, naast het verenigingsnieuws, onderzoeks- en/of thematische artikelen, korte mededelingen, boekbesprekingen, enzovoort voor zover het voorhanden is en de ruimte dit toelaat. Soortenlijsten kunnen bij uitzondering worden geplaatst.

Voor de acceptatie van artikelen wordt advies van een of meer referenten buiten de redactie gevraagd. Auteurs wordt verzocht hun manuscript zoveel mogelijk af te stemmen op een recent nummer van Entomologische Berichten. Enkele specifieke aanwijzingen volgen hieronder:

Enkele voorbeelden van de literatuurlijst
Baaijens AM 2001. Lithophane leautieri gevestigd in Nederland (Lepidoptera: Noctuidae). Entomologische Berichten 61: 153-156.
De Jong H 2000. The types of Diptera described by J.C.H. de Meijere. Biodiversity Information Series from the Zoölogisch Museum Amsterdam 1: 1-271.
Docherty MD, Salt T & Holopainen JK 1997. The impact of climate change and pollution on forest pests. In: Forests and insects (Watt AD, Stork NE & Hunter MD eds): 229-247. Chapman & Hall.
Hering M 1957. Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa: einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. Junk.
Janzen DH 2001. Ethical aspects of the impacts of humans on biodiversity. Beschikbaar op: http://darwin.eeb.uconn.edu/document-list. [Geraadpleegd 8 juli 2012]
Richardson IBK 1978. Aquifoliaceae. In: Flowering plants of the world (Heywood VH ed): 182- 183. Oxford University Press.
Witte JPM 1998. National water management and the value of nature. PhD thesis, Wageningen University.

Thematische artikelen
Het onderwerp dient een breed publiek te interesseren en zodanig geschreven te zijn dat het begrijpelijk is voor amateur- en professionele entomologen. Deze artikelen worden bij voorkeur in het Nederlands gepubliceerd. Thematische artikelen worden rijk geïllustreerd; het wordt op prijs gesteld als de auteur hoogwaardige illustraties en/of lijntekeningen aanlevert.

Onderzoeksartikelen
Onderzoeksartikelen zijn publicaties waarin originele resultaten worden gepresenteerd. Auteurs wordt verzocht te streven naar optimale leesbaarheid, zodat een brede groep entomologen de artikelen kan begrijpen. Onderzoeksartikelen kunnen in de Engelse of de Nederlandse taal geschreven worden.

Korte Mededelingen
In de rubriek Korte mededelingen kunnen korte notities van bijzondere waarnemingen betreffende de fauna van Nederland of elders in Europa worden gepubliceerd. Korte mededelingen bedragen bij voorkeur maximaal 450 woorden. Indien het om niet-Nederlandse fauna gaat kan de mededeling in het Engels geschreven worden. Ook korte mededelingen kunnen worden geïllustreerd.

Uitgelezen
Hier staan recensies van nieuwe boeken die verondersteld worden interessant te zijn voor een breed publiek binnen de NEV. Spontaan aangeleverde recensies zijn van harte welkom.

Promoties
Hier worden academische promoties op entomologisch onderzoek vermeld. Naast de titel van het proefschrift, de naam van promovendus en universiteit, de promotiedatum en de promotor(en), wordt een samenvatting van het proefschrift gegeven.

Verenigingsnieuws
Het verenigingsnieuws wordt verzorgd door de secretaris. Deze rubriek kan ook een keur aan andere nieuwtjes bevatten, bijvoorbeeld vermelding van entomologische websites van speciaal belang of vooraankondigingen of verslagen van bijeenkomsten. Voor opname van dit soort berichten dient met de secretaris of de hoofdredacteur contact te worden opgenomen.

Overdrukken
De eerste auteur ontvangt een elektronische overdruk (PDF), die naar believen verspreid en/of afgedrukt kan worden. Indien gewenst kan de vereniging tegen kostprijs zorgen voor hoogwaardige kleurenafdrukken van het artikel.

Terug