Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 80-4

Kooi, R.E. 2020.
Column - Menukaart voor entomologen (p. 117 )

Heijerman, Th. & J. van Roosmalen 2020.
Eerste exemplaar van de exotische boktor Pterolophia angusta multinotata in Nederland (Coleoptera: Cerambycidae) (p. 118-121 )

Jansen, M.G.M. & W. den Hartog 2020.
First observation of the whitefly Aleurochiton acerinus and armoured scale insect Aspidiotus hedericola in the Netherlands (Hemiptera) (p. 122-126 )

Prick, M., A. Schreurs, S. Lamberts & A. Dahl 2020.
Zimmermannia liebwerdella (Lepidoptera: Nepticulidae), een nieuwe dwergmineermot voor de Nederlandse fauna (p. 127-130 )

Huisman, K.J. & T.S.T. Muus 2020.
Caloptilia semifascia (Lepidoptera: Gracillariidae): een voor Nederland nieuwe steltmot op Spaanse aak (p. 131-137 )

Bieman, C.F.M. den, M. de Haas, J.D.M. Belgers, N. De Somer, G. Lommen & M. Reinboud 2020.
A remarkable extension of the Dutch true hopper fauna with nine species (Auchenorrhyncha: Cicadellidae, Cixiidae & Tettigometridae) (p. 138-146 )

Kooi, R.E. 2020.
In memoriam Simon Cornelis (Siem) Langeveld (10 juni 1936 - 19 september 2018) (p. 147-149 )

Kooi, R.E. 2020.
Uitgelezen - Christian Sprengel: het geheim van bloemen (p. 150-151 )

Weijman, A. 2020.
Uitgelezen - Mosquito, hoe de mug de loop van onze geschiedenis bepaalde (p. 151 )

Liefting, R. 2020.
Uitgelezen - Veldtabel landpissebedden (p. 151-152 )

Muus, T. 2020.
Uitgelezen - Het nachtvlinderboek (p. 152-154 )

Rusman, Q. 2020.
Promotie - Caught between friends and foes - plant-mediated interactions between herbivores and flower visitors (p. 155 )

Haperen, P. van 2020.
Promotie - Towards breeding thrips-resistant varieties in Capsicum (p. 156 )

Chia, S.Y. 2020.
Promotie - Black soldier fly larvae as a sustainable animal feed ingredient in Kenya (p. 156 )

Koomen, P. & J. van Lenteren 2020.
Verenigingsnieuws - Jubileum uitgesteld; Ereleden en Leden van verdienste; 26e Internationaal Entomologencongres; Onderschriften (p. omslag )

Terug