Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 80-3

Jong, R. de 2020.
Column - De soort bestaat (niet) (p. 77 )

Heijerman, Th. 2020.
Eerste waarneming van de facultatieve doodhoutkever Diaclina fagi in Nederland (Coleoptera: Tenebrionidae) (p. 78-83 )

Belgers, J.D.M., W. Klein & T.M.J. Peeters 2020.
Vanhornia leileri, a new species and new family for the Netherlands (Hymenoptera: Vanhorniidae) (p. 84-88 )

Bree, E. de & J. Roháček 2020.
Stenomicridae, a new fly family for the Netherlands (Diptera: Opomyzoidea) (p. 89-93 )

Prick, M. & A. Schreurs 2020.
Monopis neglecta, een nieuwe micronachtvlindersoort voor Nederland (Lepidoptera: Tineidae) (p. 94-96 )

Zwakhals, C.J. & L.H.M. Blommers 2020.
Perilissine wasps (Ichneumonidae, Ctenopelmatinae) reared from sawflies (Tenthredinidae) in the Netherlands (p. 97-104 )

Belgers, J.D.M. & P.L.Th. Beuk 2020.
Korte mededeling. Atrichopogon (Psammopogon) flavolineatus, een nieuwe knut voor Nederland (Diptera: Ceratopogonidae) (p. 105 )

Noordijk, J. 2020.
Korte mededeling. Een nieuwe trilspin in Nederland: Spermophora kerinci (Araneae: Pholcidae) (p. 106 )

Grosscurt, A.C. 2020.
Korte mededeling. Tetraneura nigriabdominalis (Hemiptera: Aphididae), een voor Nederland nieuwe galverwekkende luis op iep (p. 107-108 )

Ketelaar, R. 2020.
Uitgelezen - Verspreidingsatlas 'leuke vliegen'. Blaaskopvliegen, dazen, roofvliegen, wapenvliegen, bastvliegen, wolzwevers & mierwolzwevers (Diptera: Conopidae, Tabanidae, Asilidae, Stratiomyidae, Xylomyidae, Bombyliidae & Mythicomyiidae) (p. 108-109 )

Beenen, R. 2020.
Uitgelezen - Coleoptera Chrysomelidae II (p. 109-110 )

Hermes, D. 2020.
Uitgelezen - Hoe dieren de wereld zien (p. 110-111 )

Akkermans, R. 2020.
Uitgelezen - Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel V: Pentatomomorpha II (Coreoidea en Pentatomoidea) (p. 111-112 )

Kos, M. 2020.
Uitgelezen - Veldgids mieren van Europa (p. 112-113 )

Chen, C. 2020.
Promotie - Effects of abiotic factors on plant-insect multitrophic interactions (p. 114 )

Ma, H. 2020.
Promotie - Learning from nature: using plant-soil feedback principles to improve growth and health of a horticultural crop (p. 114 )

Aartsma, Y. 2020.
Promotie - Herbivore-induced plant volatiles and tritrophic interactions: from local to landscape scale (p. 114-115 )

Beuken, T. van den 2020.
Promotie - Male morph coexistence in the bulb mite Rhizoglyphus robini - A minor's guide to reproduction (p. 115 )

Le Hesran, S. 2020.
Promotie - Diving deep into a tiny world - Effects of drought on the predatory mite Phytoseiulus persimilis (p. 116 )

Krediet, A. 2020.
Verenigingsnieuws - Corona, vooraankondiging jubileum (p. 116 )

Oosterbroek, P. 2020.
Verenigingsnieuws - In memoriam Nico Schonewille (p. 116 )

Koomen, P. 2020.
Verenigingsnieuws - Verslag Entomologendag (p. omslag )

Terug