Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 79-3

Jong, R. de 2019.
Column - Dodenrit? (p. 85 )

Noordijk, J. & M. de Winkel 2019.
Vijf nesten van de gewone reuzenmier in Nederland (Hymenoptera: Formicidae: Camponotus ligniperda) (p. 86-93 )

Burgers, J. &. J.D.M. Belgers 2019.
Epuraea imperialis (Coleoptera: Nitidulidae), een nieuwe invasieve kever in Nederland (p. 94-96 )

Schaefer, C., R. Hulsbosch, M. Prick & A. Schreurs 2019.
Dryadaula heindeli (Dryadaulidae) en Nemapogon falstriella (Tineidae): twee microlepidoptera nieuw voor de Nederlandse fauna (p. 97-101 )

Burgers, J. 2019.
Stephostethus alternans: een recent in Nederland opgedoken doodhoutkever (Coleoptera: Latridiidae) (p. 102-105 )

Aukema, B., Ph. Magnien, G. Bloem, J. Noordijk & L.-J. Nederlof 2019.
A population of the American burrower bug Rhytidoporus indentatus in tropical greenhouses of a Dutch zoo (Heteroptera: Cydnidae) (p. 106-107 )

Breeuwer, H. & J. Bruin 2019.
In memoriam Leo van der Geest (1937-2018) (p. 107-108 )

Noordijk, J., M. de Haas & J. Groothuis 2019.
Een nieuwe mierengastheer van de ectoparasitaire schimmel Aegeritella tuberculata (p. 108 )

Zwakhals, K. 2019.
Uitgelezen - Johannes Goedaert, fijnschilder en entomoloog (p. 109-110 )

Dijkstra, K.-D. 2019.
Uitgelezen - Les larves de libellules de Paul-André Robert: l'oeuvre d'une vie (p. 110-111 )

Boer, J. de & J. Noordijk 2019.
Uitgelezen - Bennie Tak aan de wandel (p. 111 )

Ee, G. van 2019.
Uitgelezen - Veldgids Kevers van Europa, ruim 800 soorten uit Europa - determinatie - veldkenmerken (p. 111-112 )

Aukema, B. 2019.
Uitgelezen - Danmarks frøtæger (p. 112-114 )

Lazebnik, J. 2019.
Promotie - Potatoes, Pathogens and Pests: effects of genetic modification for plant resistance on non-target arthropods (p. 114 )

Diao, W. 2019.
Promotie - Genetic architecture of prezygotic reproductive isolation in the parasitic wasp genus Nasonia (p. 114-115 )

Zuo, J. 2019.
Promotie - Living logs: tree trait effects on decomposition and associated invertebrate diversity (p. 115 )

Anonymous 2019.
Verenigingsnieuws - Verslag Entomologendag (p. 116 )

Terug