Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 78-5

Jong, R. de 2018.
Column - Leren van fouten (p. 157 )

Prick, M. 2018.
Macronachtvlinders in de Vijlenerbossen van 2008 tot en met 2017 (p. 158-174 )

Prick, M., A. Schreurs & T. van Noort 2018.
Notities over de walnootsteltmot (Caloptilia roscipennella) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Nederland (p. 175-179 )

Tuinstra, G. 2018.
Cosmopterix orichalcea (Lepidoptera: Cosmopterigidae): een nieuwe microvlinder voor de Nederlandse fauna (p. 180-191 )

Smit, J.T. & S.C. Langeveld 2018.
Korte mededeling - Tweede vondst van Merodon caucasicus in Nederland (Diptera: Syrphidae) (p. 192-193 )

Prick, M. & R. Hulsbosch 2018.
Korte mededeling - Dubbelhoekbandspanner (Euphyia biangulata) (Lepidoptera: Geometridae): na 45 jaar opnieuw in Nederland gezien (p. 193-194 )

Noordijk, J. 2018.
Korte mededeling - Ondetermineerbare jachtkrabspin tussen bananen (Araneae: Sparassidae: Nolavia) (p. 194-195 )

Silfhout, M. van 2018.
Uitgelezen - Plaagdierboek (p. 195 )

Breugel, P. van 2018.
Uitgelezen - Zet de berm in bloei voor de bij (p. 196 )

He, J. 2018.
Promotie - Regulation of cucumber (Cucumis sativus) induced defence against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) (p. 196 )

Terug