Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 72-6

Kraaijeveld K. 2012.
Column. DIY-genomics (p. 269 )

Koevoets T. 2012.
Hybrideproblemen in het parasitaire wespengenus Nasonia (Hymenoptera: Pteromalidae) (p. 270-277 )

Felix R. 2012.
Waarnemingen aan de Duitse zandloopkever (Coleoptera: Carabidae: Cylindera germanica) (p. 278-287 )

Meijer K., Chr. Smit, L.W. Beukeboom & M. Schilthuizen 2012.
Native insects on non-native plants in The Netherlands: curiosities or common practice? (p. 288-293 )

Heijerman Th. 2012.
Uitgelezen: Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs (p. 294-296 )

D'Haeseleer J. 2012.
Uitgelezen: Wildbienenschutz - von der Wissenschaft zur Praxis (p. 296 )

Ketelaar R. 2012.
Uitgelezen: Basisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria (p. 297-298 )

Vos J. 2012.
Uitgelezen: Ziekte van Lyme: nasleep van een tekenbeet (p. 298 )

Berg M.P. 2012.
Uitgelezen: European atlas of soil biodiversity (p. 298-300 )

Koomen, P. 2012.
Register EB 72 (p. 301-312 )

Terug