Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 70-5

Knols B. 2010.
Column. ‘DDT is good for me-e-e-!’ (p. 153 )

Ros V.I.D. 2010.
Evolutionary consequences of reproductive parasites in spider mites (p. 154-161 )

Bieman C.F.M. den & A.W.M. Mol 2010.
Vier soorten spoorcicaden voor het eerst in Nederland aangetroffen (Hemiptera, Fulgoromorpha, Delphacidae) (p. 162-166 )

Bink F. 2010.
Een kritische kanttekening bij de recente naamsverandering van Maculinea-vlinders (Lepidoptera: Lycaenidae) (p. 167-170 )

Beukeboom L. 2010.
Korte mededeling: Wandelende takken (Phasmatodea) vernoemd naar Groningse bioloog Laas Pijnacker (p. 171-172 )

Colijn E. 2010.
Uitgelezen: Moon-related population dynamicsand ecology of the stag beetle Lucanus cervus, other beetles, butterflies, dragonflies and other insects en Populationsdynamik, Ökologie und Schutz des Hirschkäfers (Lucanus cervus) im Raum um Heidelberg und Mannheim (p. 172-173 )

Everaarts Tj. 2010.
Uitgelezen: Mug - De fascinerende wereld van volksvijand nummer I (p. 173-174 )

Beenen R. 2010.
Uitgelezen: Natuurhistorisch Maandblad digitaal Jaarboeken 1911-1923 Maandbladen 1912-2009 (p. 174 )

Colijn E. & Sj. Tiemersma 2010.
Nieuwtjes (p. 174-176 )

Vis R. & H. Coene 2010.
Correctie: First record of the female of Lycaena sichuanica in Sichuan, China (Lepidoptera: Lycaenidae) (p. 176 )

Terug