Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 67-6

Koomen P. 2007.
Column: Insectenmuziek (p. 181 )

Rijn P. van, J. Noordijk & J. Bruin 2007.
Agrobiodiversiteit - nut en natuur (p. 183 )

Booij K., J. Lahr & G. Jagers op Akkerhuis 2007.
Hoe belangrijk is het agrarische gebied voor de insectendiversiteit? (p. 184-186 )

Kohler F., R. van Klink, J. Noordijk & D. Kleijn 2007.
De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae; Hymenoptera: Apidae) (p. 187-192 )

Hoffmann F. & M.M. Kwak 2007.
Diversiteit van planten en bloembezoekende insecten in relatie tot landgebruik (p. 193-197 )

Guldemond J.A., J.H.N. Pijfers & E. den Belder 2007.
De betekenis van agrarisch natuurbeheer voor bijen en wespen op een melkveebedrijf in de Graafschap (p. 198-203 )

Achterberg K. van 2007.
Geriefhoutbosjes: hotspots voor sluipwespen (p. 204-208 )

Belder E. den, J. Elderson, G. Schelling & J.A. Guldemond 2007.
Het functionele landschap: de invloed van landschap en bedrijfsvoering op natuurlijke plaagonderdrukking in spruitkool (p. 209-212 )

Baveco H. & F. Bianchi 2007.
Plaagonderdrukkende landschappen vanuit het perspectief van natuurlijke vijanden (p. 213-217 )

Werf W. van der & F. Bianchi 2007.
Plaagonderdrukkende landschappen op de computer (p. 218-222 )

Alebeek F. van, A. Visser & R. van den Broek 2007.
Akkerranden als (winter)schuilplaats voor natuurlijke vijanden (p. 223-225 )

Rijn P.C.J. van & F.L. Wäckers 2007.
Bloemrijke akkerranden voeden natuurlijke vijanden (p. 226-230 )

Bukovinszky T. & J.C. van Lenteren 2007.
Hoe kunnen we plaagonderdrukkende mengteelten ontwerpen? (p. 231-234 )

Alebeek F. van, P. van Rijn, E. den Belder, J. Willemse & H. van Gurp 2007.
Kader 1. FAB-projecten in de akkerbouw (p. 235-236 )

Winkler K., H. Helsen & F.L. Wäckers 2007.
Kader 2. Functionele biodiversiteit in boomgaarden (p. 236-237 )

Linden A. van der & C. Conijn 2007.
Het bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij en de bollenteelt (p. 237-238 )

Messelink G. & P. Ramakers 2007.
Kader 4. De rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing in kasteelten (p. 239 )

Hol G. 2007.
Kader 5.Boven- en ondergrondse functionele diversiteit (p. 240 )

Loomans A.J.M. & E. Scholte 2007.
Plaaginsecten en agro-biodiversiteit (p. 241-245 )

Turin H. & F. van Alebeek 2007.
Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) in agrarische milieus - een faunakarakteristiek (p. 246-248 )

Noordijk J. & P. van Helsdingen 2007.
Spinnen (Arachnida: Araneae) op akkers - biologie en plaagbestrijding (p. 249-252 )

Rijn P.C.J. van & J.T. Smit 2007.
Zweefvliegen (Diptera: Syrphidae) voor de natuurlijke bestrijding van bladluizen (p. 253-256 )

Schelt J. van 2007.
De galmug Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) als bladluisbestrijder (p. 257-259 )

Lommen S.T.E. & J.G.M. Cuppen 2007.
Lieveheersbeestjes: heersers van de akkers? (p. 260-263 )

Drukker B. 2007.
Roofwantsen (Heteroptera: Anthocoridae, Miridae) in boomgaarden en akkers - een luchtmobiele brigade met olfactorische geleiding (p. 264-267 )

Schelt J van & Rijn P van 2007.
Gaasvliegen (Neuroptera): vraatzuchtige larven voor de goede zaak (p. 268-270 )

Wäckers F.L. 2007.
Sluipwespen: behoeften aan basis van beheerde biologische bestrijding (p. 271-274 )

Helsen H. & K. Winkler 2007.
Oorwormen (Dermaptera) als belangrijke predatoren in boomgaarden (p. 275-277 )

Noordijk J., J. Bruin & P. van Rijn 2007.
Synthesis Agrobiodiversity - conservation and functionality (p. 278-283 )

Terug