Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Inhoud Entomologische Berichten 67-1-2

Koomen P. 2007.
Column: Ongemakkelijke waarheden (p. 1 )

Joosten S.J.P., T.J. de Jong & P.G.L. Klinkhamer 2007.
Bloemkleurpolymorfie en hommelvoorkeur (p. 2-6 )

Biesmeijer J.C., E.J. Slaa & D. Koedam 2007.
How stingless bees solve traffic problems (p. 7-13 )

Vis R. & D.O. Visser 2007.
Vergelijkend onderzoek van de macronachtvlinders (Lepidoptera) van enkele uiterwaarden nabij Dordrecht (p. 14-26 )

Vos R. de, J. Zwier & D. Groenendijk 2007.
Overzicht van in 2001 waargenomen interessante macronachtvlinders (Lepidoptera) (p. 27-33 )

Huisman K.J., J.C. Koster, E.J. van Nieukerken & W.N. Ellis 2007.
Microlepidoptera in Nederland in 2005 (p. 34-47 )

Heijerman Th. 2007.
Phyllobius arborator (Coleoptera: Curculionidae), een nieuwe snuitkeversoort voor de Nederlandse fauna, gevonden op Amerikaanse vogelkers (p. 48-52 )

Hendriks P. 2007.
Ontwikkeling van de neushoornkever, Oryctes nasicornis (Coleoptera: Scarabaeidae), in verschillende soorten organisch materiaal (p. 53-57 )

Beenen R. 2007.
Carolus Linnaeus en zijn belang voor de entomologie (p. 58-61 )

Wielink P. van & R. Felix 2007.
Nachtelijke waarnemingen aan de boomsprinkhaan Meconema thalassinum en de struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima (Orthoptera: Tettigoniidae) in De Kaaistoep (p. 62-65 )

Boer P. 2007.
De verrassende mierencollectie (Hymenoptera: Formicidae) van Peter Boting (p. 66 )

Teunissen A.P.J.A. 2007.
Een nieuwe aanwinst voor de Nederlandse fauna: de goudgepuncteerde dennenprachtkever Chrysobothris solieri (Coleoptera: Buprestidae) (p. 67 )

Nunen F. van 2007.
Eerste waarneming van Agriotes sordidus (Coleoptera: Elateridae) in Nederland (p. 68-69 )

Terug