Forum Formicidarum Laatst aangepast 24-vii-2021
E-mail de webmaster


Het mededelingenblad Forum Formicidarum verschijnt 3x per jaar. Hierin vind je o.a.:
  • inhoudelijke artikelen over mieren;
  • aankondigingen van de activiteiten;
  • verslagen van de activiteiten;
  • nieuwtjes;
  • literatuurbesprekingen.
De redactie van Forum Formicidarum wordt op dit moment verzorgd door André van Loon, Jinze Noordijk & Aniek Ivens die zijn te bereiken via het e-mailadres mwg.bestuur@gmail.com. Kopij is altijd welkom!

Recente nummers van Forum Formicidarum zijn hieronder te downloaden als PDF-bestand (met uitzondering van de laatste twee jaargangen).
Download Forum Formicidarum
Jaargang Nummer Nummer Nummer
19 - 2018 Forum Formicidarum 19 (3) Forum Formicidarum 19 (2) Forum Formicidarum 19 (1)
18 - 2017 Forum Formicidarum 18 (3) Forum Formicidarum 18 (2) Forum Formicidarum 18 (1)
17 - 2016 Forum Formicidarum 17 (3) Forum Formicidarum 17 (2) Forum Formicidarum 17 (1)
16 - 2015 Forum Formicidarum 16 (3) Forum Formicidarum 16 (2) Forum Formicidarum 16 (1)
15 - 2014 Forum Formicidarum 15 (3) Forum Formicidarum 15 (2) Forum Formicidarum 15 (1)
14 - 2013 Forum Formicidarum 14 (3) Forum Formicidarum 14 (2) Forum Formicidarum 14 (1)
13 - 2012 Forum Formicidarum 13 (1-3)

12 - 2011 Forum Formicidarum 12 (1-3)

11 - 2010 Forum Formicidarum 11 (1-3)