Literatuur Laatst aangepast 3-ix-2019
E-mail de webmaster

Algemeen

Boer, P., J. Noordijk & A.J. van Loon 2018
Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptera: Formicidae)
EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden

Deze nieuwe mierenatlas is een uitgebreide actualisering van de atlas uit 2004. Voor het eerst zijn ook de voorkomende exotische mierensoorten in kaart gebracht. In totaal vermeldt deze atlas 68 inheemse soorten, 36 gevestigde exoten en 84 incidenteel waargenomen exoten. Te bestellen op de EIS website.


Noordijk, J., P. Boer & A.J. van Loon 2019
Bedreigde mierensoorten
Vakblad Natuur Bos Landschap 151: 16-19

Klik hier voor pdf.
Een becommentarieerde lijst van mierensoorten die in Nederland als bedriegd beschouwd worden. Onderzoek naar en bescherming van deze mieren is gewenst.Boer, P., W. Deconinck, A.J. van Loon & F. Vankerkhoven 2003
Lijst van mieren (Hymenoptera: Formicidae) van België en Nederland, hun Nederlandse namen en hun voorkomen
Entomologische Berichten, Amsterdam 63: 54-58

Klik hier voor pdf.
Voor een recent en bijgewerkt overzicht, inclusief in Nederland aangetroffen exoten, zie de lijst op de website van Peter Boer: nlmieren.nl/websitepages/specieslist


Peeters, T.M.J, C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis 2004
De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera Aculeata)
Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden

Niet meer in de winkel verkrijgbaar, maar onderstaande hoofdstukken kunnen als pdf worden gedownload:


Dekoninck, W., F. Vankerkhoven & J.-P. Maelfait 2003
Verspreidingsatlas en voorlopige Rode Lijst van de mieren van Vlaanderen
Rapport Instituut voor Natuurbehoud IN.R.2003.7, Brussel

Zie formicidae.be/Assets/atlas.pdf.


Schoeters, E. & F. Vankerkhoven 2001
Onze mieren [1]
Educatie Limburgs Landschap vzw, Heusden-Zolder, België

Informatief boekje dat een algemene inleiding biedt op mieren, met onderwerpen als morfologie, sociale organisatie, levenswijze en ecologie. Deel 2 (zie hieronder) is een determinatietabel voor de Belgische mieren.


Hölldobler, B. & E.O. Wilson 1990
The ants
Springer Verlag, Berlin

Een klassieker. Waarschijnlijk alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. En ook op internet (deels) online te raadplegen.


Keller, L. & É. Gordon 2009
The lives of ants
Oxford University Press, Oxford

Zeer leesbaar en toegankelijk boekje met veel informatie over de biologie van mieren.


Lach, L., C.L. Parr & K.L. Abbott (editors) 2010
Ant ecology
Oxford University Press, Oxford

Determinatieliteratuur
Er is de afgelopen 20 jaar zo veel gebeurd op het gebied van de taxonomie van de Europese mieren dat we ons hier grotendeels beperken tot recente determinatieliteratuur.

Boer, P. 2015
Mieren van de Benelux. Tweede - herziene druk
Jeugdbondsuitgeverij, 's-Graveland.

Zeer recente tabel voor de Benelux waarmee werksters, koninginnen en mannetjes kunnen worden gedetermineerd.


Bolton, B. 1994
Identification guide to the ant genera of the world
Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts

Hiermee kunnen de mieren-genera van de wereld worden gedetermineerd.


Czechowski, W., A. Radchenko & W. Czechowska 2002
The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland
Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa


Czechowski, W., A. Radchenko, W. Czechowska & K. Vepsäläinen 2012
The ants of Poland, with reference to the myrmecofauna of Europe
Fauna Polski - Nowa seria - vol. 4. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa

Imposant boekwerk over de Poolse mieren, met als laatste hoofdstuk een determinatietabel. Zie voor een bespreking Forum Formicidarum 14 (1): 17-18 (2013).


Schoeters, E. & F. Vankerkhoven 2002
Onze mieren [2]: geactualiseerde determinatietabel voor België
Educatie Limburgs Landschap vzw, Heusden-Zolder, België

Determinatietabel horend bij deel 1 (zie hierboven).


Seifert, B. 2018
The ants of Central and North Europe
Lutra Verlags- und Betriebsgesellschaft, Görlitz


Skinner, G.J. & G.W. Allen 1996
Ants
Naturalists' Handbook 24. The Richmond Publishing Co. Ltd., Slough