Kunstnesten voor mieren Laatst aangepast 13-i-2016
E-mail de webmaster

Veel van het gedrag van mieren kan in het veld worden waargenomen, maar als we willen weten hoe mieren zich binnen in het donkere nest gedragen, zullen we een nest moeten 'maken'. Alvorens een nest te maken zullen we ons eerst moeten afvragen voor welke soort(en) we het willen gebruiken en of we het gedrag van de mieren voornamelijk binnen in het nest willen bestuderen of alleen daarbuiten in het foerageergebied. In het laatste geval is het niet nodig een plat kunstnest te gebruiken waar we in kunnen kijken, maar kunnen we de mieren zelf een nest laten maken door wat zand en nestmateriaal in een emmertje met een geperforeerde bodem te scheppen. Door het emmertje schuin in een bak met water te plaatsen ontstaat een stabiele vochtgradiënt in het nest. Boven het nest kan een warmtelamp worden aangebracht. Via een plastic slang kunnen de mieren een ruimte bereiken waar ze voedsel kunnen zoeken en afval kunnen deponeren. Door de gladde wanden met paraffineolie in te smeren kan voorkomen worden dat de mieren ontsnappen.

Voor observatie van het gedrag van mieren binnen in het nest kan een gipsnest worden gebruikt. Tijdens het gieten van het blok gips dienen er kamers te worden uitgespaard. Ook moet er een waterbak worden aangebracht, die regelmatig moet worden gevuld om vocht in de nestwanden te laten trekken. De kamers kunnen worden afgedekt met een glasplaat, die op zijn beurt weer moet worden afgedekt met een donkere lap of een plaatje hardboard om het nest donker te houden. Via een slangetje dat door de zijwand van het gipsblok loopt kunnen de mieren een foerageerruimte bereiken. Een nadeel is echter dat voor observatie in het nest de lap voor een deel opzij geschoven zal moeten worden, waardoor de mieren worden verstoord. Dit kan voorkomen worden door het geheel in een donkere ruimte te plaatsen die met een rode donkere kamerlamp wordt verlicht.De Mierenwerkgroep heeft enkele leden met ervaring in het maken en gebruiken van kunstnesten. Eén van de MWG-leden onderhoudt de website Mierenboerderij.nl waar kunstnesten gekocht kunnen worden.