Formicidae - Mierenwerkgroep Laatst aangepast 4-xi-2020
E-mail de webmaster

Doelstelling
De Mierenwerkgroep heeft tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), mede met het oog op natuurbehoud en milieubeheer. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • uitwisselen van onderzoeksresultaten
 • organiseren van terreininventarisaties
 • doorgeven van gegevens, die van belang zijn voor het natuurbehoud
 • bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
 • uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mierensoorten
 • bevorderen van onderlinge samenwerking

De Mierenwerkgroep werkt hier al aan vanaf 1988.
Actualiteiten

Omdat de jaarlijkse studiedag van de MWG ook dit jaar niet door kan gaan zijn er dit jaar drie excursies gepland. Als alternatieve studiedag dus de eerste excursie eind mei. Hieronder vindt u hierover de eerste informatie. Te zijner tijd zullen we via e-mail deze excursies nogmaals tijdig aankondigen.

Alternatieve Studiedag 29 mei 2021 (geplaatst 17-iii-2021)

We brengen een veldbezoek aan Nederlandse eerste Mierenreservaat: 'De Heide' bij Bennekom. Ter plekke zal uitleg gegeven worden over de soorten die er leven en het beheer dat is voorgesteld om de mierenfauna in het terrein in stand te houden en uit te breiden. In het terrein zijn inmiddels 28 soorten bekend, misschien vinden we nog nieuwe? We verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats op de kruising Vossenweg-Selterskampweg (tik in uw navigator het adres 'Bennekom, Vossenweg 72'). Vanaf hier is het nog 1 km wandelen naar het mierenreservaat. Graag aanmelden door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com. Station Ede-Wageningen is dichtbij en ophalen kan van dat punt. Bij slecht weer wordt de excursie uiterlijk op vrijdagavond om 21:00 per e-mail afgezegd. In dat geval wordt de excursie verplaatst naar zaterdag 5 juni.


Excursie 3 juli 2021 (geplaatst 17-iii-2021)

We houden een excursie op de grens van Overijssel en Drenthe, in het lege uurhok rondom Eesveen (Ov) en het slecht gekende uurhok (met slechts vijf soorten) van Nijensleekerveld (Dr). We verzamelen om 10:30 in de knik in de weg De Eese, 400 m ten zuidoosten van adres 'Nijensleek, De Eese 5', coördinaat 52.850505N, 6.136789O. Graag aanmelden door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com. Ophalen kan eventueel vanaf een station. Bij slecht weer wordt de excursie uiterlijk op vrijdagavond om 21:00 per e-mail afgezegd. In dat geval wordt de excursie verplaatst naar zaterdag 10 juli.


Excursie 28 augustus 2021 (geplaatst 17-iii-2021)

We houden een excursie naar de Maashorst tussen Uden en Oss. Hier zijn allerlei biotopen aanwezig en kunnen veel mierensoorten worden aangetroffen. In het gebied is een nest bekend van de muurmier, het enige in de vrije natuur in Nederland, dat we hopen te vinden. Nadere informatie volgt.


Determinatie- en lezingendag (geplaatst 4-xi-2020)

LET OP afgelast i.v.m. de Corona-situatie

De gebruikelijke determinatiedag in november 2020 zal vanwege de coronasituatie niet doorgaan en voor de jaarlijkse lezingendag is om dezelfde reden nog geen datum vastgesteld.


Excursie, 4 juli 2020, Voormalige vliegbasis Twenthe (geplaatst 11-xii-2019)


Studiedag, 21 maart 2020 (geplaatst 15-iii-2020)

LET OP afgelast i.v.m. de Corona-situatie

Het Groene Wiel
Hendrikweg 14b
6703 AW Wageningen

zie het-groene-wiel/routebeschrijving voor de locatie en routebeschrijving.

Zaal open: 10.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Begin programma: 10.30 uur.

De deelname is gratis. De dag wordt in samenwerking met de KNNV Wageningen e.o. georganiseerd. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.

Programma
 • Bas de Wit (Van Hall Larenstein & EIS Kenniscentrum Insecten): Mieren in bosreservaten
 • Pauline Arends (Staatsbosbeheer): Hoe geef je een mierencursus voor beginners?
 • Karen van Veen (WUR): Studie naar het gedrag van de witvoetmier in de zoektocht naar biologische bestrijding
 • Harmen Verboom (HAS & EIS Kenniscentrum Insecten): Ecologische effecten van de invasieve plaagmier in Nederland
 • André van Loon (EIS Kenniscentrum Insecten): lang gezocht en na 14 jaar weer gevonden: de amazonemier
In de middag is er gelegenheid voor iedereen om wetenswaardigheden (uit het afgelopen seizoen) te vertellen tijdens een 'rondje', ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de beamer.

Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Voor lunch moet zelf gezorgd worden.
Aan het eind van de bijeenkomst bespreken we kort de excursies van dit seizoen.



Determinatiedag, 23 november 2019 (geplaatst 17-xii-2018)

Plaats van handeling is net als voorheen het Groene Wiel in Wageningen. Iedereen is van harte welkom, ook introducés mogen meekomen.

Neem zelf verzameld materiaal en eigen determinatieboeken mee.

Het adres van het Groene Wiel is Hendrikweg 14b, 6703 AW Wageningen. Op de website ivn.nl/het-groene-wiel/routebeschrijving staat een goede routebeschrijving. De zaal gaat om 10 uur open en om 10.30 start de determinatiebijeenkomst. In het Groene Wiel zijn zeven binoculairmicroscopen aanwezig, waarschijnlijk is het dus wel nodig dat enkele bezoekers hun eigen binoc meenemen. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie, 31 augustus 2019 (geplaatst 20-viii-2018)

Op zaterdag 31 augustus gaan we mieren inventariseren ten zuiden van Zundert in Noord-Brabant, langs de grens met België. Hier bevinden zich vier uurhokken naast elkaar waaruit geen mierenwaarnemingen in het landelijke gegevensbestand bekend zijn.

We ontmoeten elkaar om 10.30 in de Starbucks op de parkeerplaats Hazeldonk aan de A16/E19 ten zuiden van Breda.

Hierna rijden we een klein stukje verder via de E19 in België naar de Meirseweg (via afrit 1, Meer) waar we net weer over de grens in Nederland het natuurgebied De Beemden (AC 106-386; routeplanner: Zundert, Meirseweg 56 en dan nog iets naar het westen doorrijden) bezoeken. Hier is een droog bos aanwezig en hopelijk kunnen we op wat meer open terreindelen ook wat warmteminnende soorten vinden.

Dan rijden we naar km-hok 105-384 waar we kort inventariseren. Het betreft een klein stukje Nederland in een uurhok dat verder België beslaat. Dan rijden we naar 'Parkeerplaats Krochtenweg' (AC 104-384; routeplanner: Wernhout, Krochtenweg 6), alwaar we het heideterreintje De Krochten bezoeken en naar verwachting de meeste tijd doorbrengen. Als er nog tijd is, kunnen we nog kort natuurgebied De Matjens bezoeken (AC 96-382; routeplanner: Achtmaal, Lepelstraat 7).

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com. Carpoolen is in elk geval mogelijk vanuit Wageningen. Helaas is André van Loon dit keer verhinderd, dus via hem geen mogelijkheid tot meerijden. Mocht je met het ov willen komen, geef dit dan tijdig aan, zodat een afhaalplek afgesproken kan worden. Bij slecht weer, zal uiterlijk op vrijdagavond 21.00 per e-mail de excursie worden afgezegd. In dat geval is zaterdag 7 september de reservedag.
Op de dag zelf is Jinze Noordijk bereikbaar op het nummer 06-14605259.


Studiedag, 30 maart 2019 (geplaatst 6-i-2019)

Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

zie hetgroenehuisamersfoort.nl/contact voor de locatie en routebeschrijving.

Openbaar vervoer: Vanaf Centraal Station Amersfoort bus 103 (richting Nunspeet) tot halte Amersfoort-Oudegein, vandaar nog ca. 10 min. lopen.

Zaal open: 10.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Begin programma: 10.30 uur.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.

Programma
 • Irma Wynhoff (De Vlinderstichting): nieuwe ontdekkingen in de relaties tussen knoopmieren en blauwtjes
 • Hans Somsen en Dorrith Hillenbrink: mieren, evolutie en emergentie
 • Ludo Smits (Radboud Universiteit / EIS Kenniscentrum Insecten): onderzoek aan populatiegroottes en ecologie van de plaagmier Lasius neglectus in Nederland
 • Harmen Verboom (HAS): Anoplolepis gracilipes als plaagsoort in Australië en mogelijkheden om de honingbij in te zetten bij het detecteren van de soort
Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Voor lunch moet zelf gezorgd worden.
Aan het eind van de bijeenkomst bespreken we kort de excursies van dit seizoen.


Excursie, 6 juli 2019 (geplaatst 17-xii-2018)

De eerste excursie van 2019 gaar naar Soesterberg e.o. (UT). Er zijn meerdere locaties die we gaan bezoeken en waarschijnlijk is het mogelijk om aan verschillende delen van het dagprogramma apart mee te doen, waaronder een bezoek aan het begin van de avond aan een plek waar het zwermen van Strongylognathus kan worden waargenomen. Voorafgegaaan door een picnic ter plekke, en en ander uiteraard afhankelijk van het juiste weer hiervoor. Het precieze programma met de verzamellocaties volgt later.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Determinatiedag, 10 november 2018 (geplaatst 22-vii-2018)

Plaats van handeling is net als voorheen het Groene Wiel in Wageningen. Iedereen is van harte welkom, ook introducés mogen meekomen.

Neem zelf verzameld materiaal en eigen determinatieboeken mee.

Het adres van het Groene Wiel is Hendrikweg 14b, 6703 AW Wageningen. Hier staat een goede routebeschrijving. De zaal gaat om 10 uur open en om 10.30 start de determinatiebijeenkomst. In het Groene Wiel zijn zeven binoculairmicroscopen aanwezig, waarschijnlijk is het dus wel nodig dat enkele bezoekers hun eigen binoc meenemen. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie, 8 september 2018 (geplaatst 17-vii-2018)

We gaan de "Driestruik" inventariseren. Dit is een klein gebiedje in de mierenrijke omgeving van Roermond. Het is in beheer bij een werkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap, zie driestruik.nl. De verzamellocatie wordt later bekend gemaakt.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie, 14 juli 2018 (geplaatst 20-xii-2017)

Deze excursie gaat naar de Hollandse Duinen (Nationaal Park in oprichting) en maakt onderdeel uit van het 5000-soortenjaar in dit gebied, dat georganiseerd wordt door EIS Kenniscentrum Insecten, Staatsbosbeheer, Dunea en Waarneming.nl. We bezoeken deze dag twee terreinen het Staelduinse Bos en de duinen bij Hoek van Holland.

We verzamelen om 10.15 voor het Staelduinse Bos bij bezoekerscentrum d'Oude Koestal (parkeren tegenover adres Oude Hooislag 2). Rondom het middaguur rijden we dan naar de duinen van Hoek van Holland.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Studiedag, 17 maart 2018 (geplaatst 5-xii-2017)

Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

zie hetgroenehuisamersfoort.nl/contact voor de locatie en routebeschrijving.

Openbaar vervoer: Vanaf Centraal Station Amersfoort bus 103 (richting Nunspeet) tot halte Amersfoort-Oudegein, vandaar nog ca. 10 min. lopen.

Zaal open: 10.00 uur. Koffie en thee zijn tegen betaling verkrijgbaar. Begin programma: 10.30 uur.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.

Programma

Aniek Ivens (VU) - "Ondergrondse veehouderij door mieren: een model voor samenwerking in de natuur"

Ciska Veen (NIOO) - "Grote grazers en mieren: samen sturen ze plantengemeenschappen"

Jitte Groothuis (WUR) - "Een kijk in het minibrein van de mier"

Peter Boer, Jinze Noordijk & André van Loon (EIS Kenniscentrum Insecten) - "Ecologische atlas van de Nederlandse mieren"


Determinatiedag, zaterdag 11 November 2017 (geplaatst 12-ix-2017)

Plaats van handeling is net als voorheen het Groene Wiel in Wageningen. Iedereen is van harte welkom, ook introducés mogen meekomen.

Neem zelf verzameld materiaal en eigen determinatieboeken mee.

Het adres van het Groene Wiel is Hendrikweg 14b, 6703 AW Wageningen. Hier staat een goede routebeschrijving. De zaal gaat om 10 uur open en om 10.30 start de determinatiebijeenkomst. In het Groene Wiel zijn zeven binoculairmicroscopen aanwezig, waarschijnlijk is het dus wel nodig dat enkele bezoekers hun eigen binoc meenemen. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie, 26 augustus 2017 (geplaatst 18-viii-2017)

De excursie van 26 augustus komt alweer snel dichterbij. Zoals bekend gaan we naar De Plateaux, een groot en gevarieerd heidegebied ten zuiden van Valkenswaard, tegen de grens met België. Zoals al eerder vermeld, is dit de laatst bekende locatie waar de amazonemier Polyergus rufescens nog is waargenomen, zowel aan de Nederlandse als de Belgische kant van de grens.

Zoals bekend is de beste kans om deze soort te zien te krijgen op zeer warme dagen, meestal in de namiddag, wanneer ze hun strooptocht houden om poppen te bemachtigen uit renmiernesten. De afgelopen jaren is op deze plek meerdere keren gezocht tijdens geschikte weersomstandigheden maar tot dusver nog zonder resultaat.

De amazonemier is dus een belangrijke doelsoort, maar het weer hebben we uiteraard niet in de hand. Daarom gaan we ook gewoon zoeken naar andere mierensoorten, er moeten er meer te vinden zijn dan wat we tot nu toe weten van het gebied. Verder heeft terreinbeheerder Natuurmonumenten ons gevraagd een stuifzandherstelgebiedje te onderzoeken op mieren.

Afspreekpunt: eetcafé de Hutten, Luikersteenweg 626, B-3920 Lommel, België
Dit is net over de grens in België aan de N69 vanuit Valkenswaard richting zuiden. Zie het icoontje op het kaartje.
Tijd: 10.15 uur

De toegang tot het gebied is het makkelijkst via de Belgische kant. Waarschijnlijk is het het beste om na de koffie vanaf het afspreekpunt met een beperkt aantal auto's verder te gaan.

Graag opgeven via mwg.bestuur@gmail.com, en dat geldt zeker degenen die met de trein komen, dan kunnen we wat afspreken. Als ik het goed heb is Eindhoven dan het station om te worden opgepikt. Op een andere manier carpoolen kan natuurlijk ook. Ook dat graag aangeven als dat gewenst is.

Mocht het weer dusdanig slecht zijn dat de excursie moet worden afgelast, dan berichten we de deelnemers uiterlijk op vrijdagavond 25 augustus 19.00 uur per e-mail. Anders dan bij vorige excursies is in dat geval geen uitstel tot de week daarop voorzien.


Excursie, 8 juli 2017 (geplaatst 26-ii-2017)


Studiedag, 18 maart 2017 (geplaatst 10-ii-2017)

Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

zie hetgroenehuisamersfoort.nl/contact voor de locatie en routebeschrijving.

Openbaar vervoer: Vanaf Centraal Station Amersfoort bus 103 (richting Nunspeet) tot halte Amersfoort-Oudegein, vandaar nog ca. 10 min. lopen.

Zaal open: 10.00 uur. Koffie en thee zijn tegen betaling verkrijgbaar. Begin programma: 10.30 uur.

Programma

Michiel Hemminga - Ontdekking en verplaatsing van de zwarte reuzenmier (Camponotus vagus) in Zuid-Limburg

Rudolf van Hengel - Hoe de sabelmier (Strongylognathus) te vinden zonder elk nest van de zaadmier (Tetramorium) op te graven

Filmvertoning - De verborgen wereld van de Strabrechtse Heide

Pauze (lunchpakket zelf meenemen)

Huishoudelijke mededelingen

Excursieprogramma 2017: enige achtergrondinformatie over De Borkeld (8 juli) en De Plateaux (28 augustus)

Rudolf van Hengel - Bosmiertrend en natuurbeheer in Amersfoort


Ter afsluiting en in aansluiting op de lezing van Rudolf van Hengel een excursie naar de Stichtse Rotonde.

Laat u even weten als u van plan bent de dag te bezoeken? mwg.bestuur@gmail.com


Determinatiedag, zaterdag 22 oktober 2016 (geplaatst 2-x-2016)

Plaats van handeling is net als voorheen het Groene Wiel in Wageningen. Iedereen is van harte welkom, ook introducés mogen meekomen.

Tijdens deze dag zullen we met z'n allen werken aan het uitwerken van mierenmonsters afkomstig van de voormalige militaire vliegbasis Soesterberg (Utrecht). Dit jaar zal hier een uitgebreide insectenbemonstering plaatsvinden met behulp van verschillende valttypen, zoals bodemvallen, azijnzuurvallen en malaisevallen. Al het mierenmateriaal zal op de determinatiedag beschikbaar zijn, waarbij zowel werksters als geslachtsdieren hopelijk talrijk aanwezig zijn.

Het gebied staat bekend om de grootschalige schrale graslanden, die al lang op dezelfde wijze worden beheerd en waar een rijke warmteminnende mierenfauna te verwachten is. Samen kunnen we dit tot voor kort ontoegankelijke terrein dan 'op de kaart zetten'. Leuk detail: in 2015 is hier één werkster van een tot nu nog niet eerder in Nederland gevangen mierensoort gevangen; hopelijk zitten er in de monsters van 2016 meerdere individuen, zodat iedereen deze soort kan leren (her)kennen. Aarzel echter ook niet om zelf verzameld materiaal mee te nemen; er is vast ook nog wel ruimte om die op de dag te bekijken en de determinatie te controleren. Neem ook je eigen determinatieboeken mee indien je die hebt.

Het adres van het Groene Wiel is Hendrikweg 14b, 6703 AW Wageningen. Hier staat een goede routebeschrijving. De zaal gaat om 10 uur open en om 10.30 start de determinatiebijeenkomst. In het Groene Wiel zijn zeven binoculairmicroscopen aanwezig, waarschijnlijk is het dus wel nodig dat enkele bezoekers hun eigen binoc meenemen. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie Nijkerk-Putten, zaterdag 10 september 2016 (geplaatst 2-ix-2016)

Op zaterdag 10 september (met als reservedatum 17 september) gaan we op excursie naar enkele uurhokken waar nog geen mierenwaarnemingen uit bekend zijn in de buurt van Nijkerk/Putten/Ermelo (Gelderland). Bij Nijkerkerveen ligt een klein heideterrein (De Bunt) op Landgoed Slichtenhorst, ten noorden van Nijkerk ligt Landgoed Oldenaller en tussen Ermelo en Putten willen we naar de Groevenbeekse Heide. Hier op de flank van het Veluwemassief is een hoge rijkdom aan mierensoorten te verwachten.

De start van de excursie zal zijn om 10.15 uur, op de kruising van de Watervalweg en de Zuiderveldweg, ten ZW van Ermelo. Dit is net over het spoor, vlak bij de meest zuidwestelijke hoek van de Groevenbeekse Heide. Amersfoortcoördinaat: 169,35-477,09, Long-lat (voor de navigator): 52.2817 N, 5.5975 O, zie ook Google maps.

We verzoeken om zich voor de excursie op te geven door een antwoord op dit bericht of door een nieuw bericht naar mwg.bestuur@gmail.com. Als je pas later op de dag kan of wil aansluiten, bel dan op de dag zelf even met Jinze Noordijk op 06-14605259, zodat we de tijdstippen kunnen afstemmen; of geef dit indien mogelijk alvast aan bij de opgave voor de excursie. Ook voor eventuele ophaalacties op een van de nabijgelegen stations graag even bericht.

Indien het weer onverhoopt te slecht lijkt te worden kan de excursie worden afgelast en een week uitgesteld tot de reservedatum 17 september. Mensen die zich hebben opgegeven krijgen daarover tijdig (de avond tevoren) bericht.


Excursie Jonge Veenkoloniën, zaterdag 9 juli 2016 (geplaatst 14-iii-2016)

Op 9 juli (reservedatum bij slecht weer 16 juli) gaan we op excursie gaan naar de Jonge Veenkoloniën (Drenthe), ten oosten van Emmen. Hier liggen enkele kleine heideterreinen bij Klazienaveen en Barger-Compascuum waar nog nauwelijks mierenwaarnemingen van bekend zijn. In deze onverkende terreinen hopen we vele waarnemingen te doen van leuke soorten.

Noteer deze dag in de agenda en geef je svp zo spoedig mogelijk op via mwg.bestuur@gmail.com. De week voor de excursie zal er naar de deelnemers een e-mail worden gestuurd over carpoolmogelijkheden en precieze afspreek- en excursielocaties.


Studiedag, zaterdag 12 maart 2016 (geplaatst 13-i-2016)

De bijeenkomst vindt plaats in het Groene Wiel in Wageningen. Het thema is'exotische mieren', waarbij zowel over exoten in Nederland wordt gesproken als over mieren in tropische streken. Het belooft een aantrekkelijke dag te worden, met maar liefst vijf lezingen en een korte excursie. Het programma is als volgt:

EXOTEN IN NEDERLAND: (1) Peter Boer - Honderd meldingen van lastige mieren in huis; (2) Bruce Schoelitsz - Uitdagingen bij de beheersing van mierenexoten; (3) Jinze Noordijk - Een nieuwe invasieve mier onder de stoep.

EXOTISCHE SOORTEN UIT DE TROPEN: (4) Stijn Schreven - Het ritme van de regen: impressie van mierenonderzoek en natuur in een veenmoerasbos in Borneo; (5) Marten Zijlstra - Bladsnijdermieren... in Emmen

KORTE EXCURSIE naar een superkolonie van een nieuwe invasieve mierensoort in Wageningen

De deuren van het Groene Wiel (Hendrikweg 14B, 6703 AW Wageningen) gaan om 10.00 open en de lezingen beginnen om 10.30. Hier staat een goede routebeschrijving naar het Groene Wiel. We hopen velen van u te verwelkomen. Voor meer informatie kunt u mailen naar mwg.bestuur@gmail.com.



Determinatiedag, zaterdag 7 november 2015 (geplaatst 17-viii-2015)

Plaats van handeling is net als voorheen het Groene Wiel in Wageningen. Iedereen is van harte welkom, ook introducés mogen meekomen.

Het thema van de dag, dat door Peter Boer zal worden begeleid, is de determinatie van Myrmica-soorten. Er zal voldoende droog materiaal (op speld) van vrijwel alle soorten aanwezig zijn zodat alle deelnemers de soorten kunnen bekijken en vergelijken.

Aarzel echter ook niet om zelf verzameld materiaal mee te nemen, ook van andere soorten. Er is vast ook nog wel ruimte om die op de dag te bekijken en de determinatie te controleren. Neem ook je eigen determinatieboeken mee indien je die hebt.

Het adres van het Groene Wiel is Hendrikweg 14b, 6703 AW Wageningen. Op de website groenewiel.nl/route.htm staat een goede routebeschrijving. De zaal gaat om 10 uur open en om 10.30 start de determinatiebijeenkomst. In het Groene Wiel zijn zeven binoculairmicroscopen aanwezig, waarschijnlijk is het dus wel nodig dat enkele bezoekers hun eigen binoc meenemen. Voor koffie en koekjes wordt gezorgd.

De deelname is gratis. Aanmelding graag door het sturen van een antwoord op dit bericht of in een nieuw bericht naar: mwg.bestuur@gmail.com.


Excursie naar Friesland op 5 september 2015 (in geval van slecht weer: reservedatum 19 september) (geplaatst 17-viii-2015)

Beste MWG'ers en aspiranten

Na de zeer geslaagde excursie naar Goeree van afgelopen weekend, vragen we nu al jullie aandacht voor de najaarsexcursie.

In het kader van het opvullen van 'witte gebieden' voor de aanstaande nieuwe verspreidingsatlas gaan we in september op excursie naar Friesland. De excursie zal een wat andere insteek hebben dan vorige excursies. We gaan nu niet naar een veelbelovend gebied om daar met z'n allen bijzondere soorten te zoeken, maar we gaan nu proberen om in enkele 'teams' behoorlijk wat uurhokken te bezoeken en zo de verspreiding van mieren in de witte gebieden in kaart te brengen.

Natuurlijk beginnen we de dag wel allemaal gezellig op één plek, en is het ook de bedoeling om aan het eind van de dag op één plek te eindigen en de resultaten met elkaar te bespreken (onder het genot van koffie, hapje, drankje). De details van de excursie worden later bekend gemaakt, als we weten hoeveel teams we kunnen samenstellen.

Noteer deze dag(en) alvast in de agenda en geef je svp zo spoedig mogelijk op via mwg.bestuur@gmail.com.

We hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
André van Loon, Jinze Noordijk & Mischa Cillessen


Excursie (geplaatst 6-iv-2015)
De Mierenwerkgroep organiseert op 11 juli een excursie naar de duinen van het Zuid-Hollandse Goeree. De excursie wordt gehouden in samenwerking met de Sectie Hymenoptera. De eventuele reservedatum is 18 juli 2015.


Nieuwe website Mierenwerkgroep on-line (geplaatst 6-iv-2015)
De nieuwe website van de Mierenwerkgroep staat vanaf 6 april on-line.