Lidmaatschap Laatst aangepast 12-iii-2018
E-mail de webmaster

Iedereen die interesse heeft voor kevers kan lid worden van de Sektie Everts. Alhoewel de sektie een onderdeel is van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), is lidmaatschap van de NEV niet verplicht om lid te kunnen worden van de sektie. In de praktijk is het overgrote merendeel van de sektieleden tevens lid van de NEV.


Waarom lid worden?
Binnen de Sektie kun je kennismaken met mensen die ook in kevers geïnteresseerd zijn. Hieronder zijn zowel amateurs als professionals, en veel specialisten in allerlei kevergroepen, zoals loopkevers, waterkevers, kortschildkevers, haantjes, mestkevers, etc.

Tijdens de bijeenkomsten kun je (bijzondere) vondsten laten controleren, ervaringen uitwisselen en veel leren van elkaar over kevers, over de determinatie, gedrag en verspreiding. Onderdeel van de bijeenkomsten is een minicursus waarin de determinatie van een kevergroep centraal staat, onder leiding van een expert (deelname gratis).

Tijdens de excursies is het leuk om kennis te nemen van de meest uiteenlopende verzameltechnieken en de daarbij behorende kneepjes. De gebruikte vangapparaten en toebehoren variëren van netten, zeven en gemotoriseerde exhausters tot petflessen, fietspompen en bladblazers ...

Als lid ontvang je vier maal per jaar een nieuwsbrief, de Sektie Everts Info, om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de Sektie.

Aanmelding als lid kan bij de secretaris (Tim Faasen, zie ook onder bestuur).


Contributie
Het lidmaatschap van de Sektie Everts bedraagt € 7,50 per jaar. Het bedrag kan worden overgemaakt naar de penningmeester, op IBAN: NL95INGB0004058536, t.a.v. Sektie Everts te Amsterdam (buitenlandse leden: IBAN: NL95INGB0004058536, BIC: INGBNL2A).

Het verzoek is om de contributiebetaling ook zelf in de gaten te houden. De penningmeester stuurt géén acceptgiro. Wel zal jaarlijks een oproep in de Sektie Everts Info worden opgenomen. Het heeft de voorkeur om de contributie te betalen met een automatische overschrijving!


Adreswijzigingen en overige mutaties
Eventuele adreswijzigingen, wijzigingen in e-mailadressen en/of opzeggingen graag doorgeven aan de secretaris (Tim Faasen).