Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Informatie over het lidmaatschap van de NEV

Voordelen van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEV kent vele voordelen, waaronder:

Lidmaatschapsvormen
  • Gewoon lidmaatschap - € 45,- (NL), of € 55,- (buitenland) per jaar
  • Aspirant-lidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar - € 20,- (NL), of € 30,- per jaar
  • Student-lidmaatschap voor ingeschrevenen voor een dagopleiding aan een Nederlandse Universiteit of Hogeschool, tot beëindiging van de studie, voor maximaal 5 jaar - € 20,- (NL), of € 30,- per jaar
  • Huisgenoot-lidmaatschap voor huisgenoten van een gewoon lid € 6,- per jaar. De huisgenoot-leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de Vereniging, en ook gebruik maken van de bibliotheek.
Contributies voor regionale afdelingen en secties zijn verschillend, maar gering (ca. € 7,50 per jaar).

Aanmelden
Aanvragen voor het lidmaatschap kunnen worden ingediend middels het aanmeldingsformulier. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt van januari tot januari maar kan op elk moment van het jaar ingaan. Reeds verschenen nummers van de lopende jaargang van Entomologische Berichten worden nagezonden. Denkt u er aan dat u moet aangeven of u uitgaven van Entomologische Tabellen wilt ontvangen. Dit kan na aanmelding op uw persoonlijke ledenpagina op de website.

U ontvangt een rekening of accept-girokaart voor de verschuldigde bedragen. Wacht a.u.b. met betaling tot u deze ontvangen heeft. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris gemeld te worden.

Voor vragen en mededelingen over strikt administratieve zaken (adreswijzigingen, abonnementen e.d.) kunt u zich richten tot:

Administratie van de NEV
Postbus 9517
2300 RA Leiden
tel 071 - 56 87 637
email: administratie@nev.nl

De administratie is woensdag de hele dag bereikbaar.